GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ผู้บริหารยุคใหม่กับเทคโนโลยี

นำอย่างผู้นำยุคใหม่ ต้องเปิดกว้างทางความคิด พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีทีมงานที่พร้อมทุ่มเท

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน กลายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเพียงอย่างเดียวไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพไม่หยุดนิ่งในแวดวงการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนว่า ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สร้างเครือข่ายอำนาจเฉพาะกิจขึ้นมาภายในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้ตัวผู้บริหารหยุดนิ่งเฉยไม่ได้

      ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่ จะต้องมีวิสัยทัศน์ และมีวิธีการบริหารจัดการที่ก้าวไกล โดยมองถึงภาวะทีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี
        สำหรับตัวเองในฐานะเป็นคนยุคใหม่ จะพยายามศึกษาหาความรู้ เพื่อจะก้าวให้ทันตามโลก
 เพื่อเป็นผู้นำให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสามารถขับเคลื่อนองคองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ.
       ……………………

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 27913
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ใช่เลยครับ

ขอบคุณนะคะสำหรับcommentแรก รูสึกมีกำลังใจในการบันทึกblogต่อไป ขอบคุณนะคะ