ผู้บริหารยุคใหม่กับเทคโนโลยี

นำอย่างผู้นำยุคใหม่ ต้องเปิดกว้างทางความคิด พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีทีมงานที่พร้อมทุ่มเท

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน กลายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเพียงอย่างเดียวไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพไม่หยุดนิ่งในแวดวงการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนว่า ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สร้างเครือข่ายอำนาจเฉพาะกิจขึ้นมาภายในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้ตัวผู้บริหารหยุดนิ่งเฉยไม่ได้

      ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่ จะต้องมีวิสัยทัศน์ และมีวิธีการบริหารจัดการที่ก้าวไกล โดยมองถึงภาวะทีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี
        สำหรับตัวเองในฐานะเป็นคนยุคใหม่ จะพยายามศึกษาหาความรู้ เพื่อจะก้าวให้ทันตามโลก
 เพื่อเป็นผู้นำให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสามารถขับเคลื่อนองคองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ.
       ……………………

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้บริหารยุคใหม่กับเทคโนโลยีความเห็น (2)

วรชัย
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
ใช่เลยครับ
suksawasdee
IP: xxx.129.39.202
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะสำหรับcommentแรก รูสึกมีกำลังใจในการบันทึกblogต่อไป ขอบคุณนะคะ