ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรช.ท่าผา

โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศในภาคเรียนที่ 1/2549

 

ในวันที่  7 พ.ค. 2549 เวลา 09.00 น. วันนี้นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาเก่า   ที่เคยได้รู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม กศน. มาบ้างแล้วจึงไม่เป็นที่น่าหนักใจเท่าไรนักสำหรับครู จะมีปัญญาหาบ้างเฉพาะแต่ นศ.ใหม่ แต่ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สำหรับภาคเรียนนี้ นศ.ส่วนใหญ่จะลงทะเบียน หมวดวิชา ภาษาไทย กับหมวดวิชา พัฒนาสังคมและชุมชน นักศึกษาที่มาพบกลุ่ม 3 ระดับ คือระดับประถมฯ ม.ต้น และม.ปลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าผาความเห็น (0)