วิพากวิจารณ์ เด็กติดเกมเป็นปัญหาหรือไม่

วิพากวิจารณ์ เด็กติดเกมเป็นปัญหาหรือไม่

ไอทีในชีวิตประจำวัน #77 เด็กติดเกมเป็นปัญหาหรือไม่

 

วิพาก วิจารณ์และเรียบเรียง โดยนายเทอดศักดิ์  ไชยสมปาน  m.ed.5.มหาวิทยาลัยโยนก

 

                จากบทความจะเห็นได้ว่าการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และ

คอมพิวเตอร์ก็มีทั้งคุณและโทษแล้วแต่เราว่าจะนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ประโยชน์

ของคอมพิวเตอร์นั้นก็มีมากมาย เช่น มีประโยชน์ด้านการศึกษา  การสื่อสาร การค้นคว้าหาข้อมูล

และใช้เพื่อความบันเทิง  แต่โทษก็มีมากมาย ในที่นี้ผมจะขอยกประเด็นของโทษคอมพิวเตอร์ที่เห็น

ได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือ เกม หรือ การเล่นเกมออนไลน์ นั่นเอง

                เด็กติดเกมเป็นปัญหาและภัยต่อเยาวชนอย่างร้ายแรงมากเพราะเป็นแหล่งมั่วสุม บางคนถึง

ขั้นเสียเงิน เสียการเรียน เสียตัว และเสียชีวิต เพราะการเอาแบบอย่างมาจากการเล่นเกมนั่นเอง   การที่

เราจะไปห้ามเด็กไม่ให้เล่นเกมคงเป็นไปได้ยาก แต่เราควรจะหาวิธีการและแนวทางในการป้องกัน

และแก้ไขกันดีกว่า เพราะว่าเกมก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกัน

                การป้องกันและแก้ไขปัญหา ก็คือการวางกรอบ กฎระเบียบ เวลาในการเล่นให้กับเขาอย่างเหมาะสม และเมื่อเล่นแล้วอย่าปล่อยให้เขาเล่นอยู่ตามลำพังคนเดียวหรือไปเล่นที่ร้านคนเดียว ผู้ปกครองควรติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยควรจะมีการส่งเสริมไปในทางที่ถูกที่ควรเช่นการแข่งขันเล่นเกม แต่ต้องให้อยู่ในกรอบและเงื่อนไขของหน่วยงานที่ส่งเสริมทางด้านนี้เข้ามาจัดระเบียบให้ถูกต้อง และมีกฎหมายที่ค่อนข้างรุนแรงกับร้านเกม ผู้ผลิต ผู้ให้บริการให้มีมาตรฐานร้านเกมควรมีหน่วยงานคอยมาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  ครู ผู้ปกครองควรหากิจกรรมเข้ามาสอดแทรกบ้าง

                บทสรุป  การเล่นเกม ครู ผู้ปกครอง ควรให้ความรู้ ความรัก ความอบอุ่น การแบ่งเวลาในการ

เล่นให้เหมาะสมกับเพศและวัยด้วย การสร้างกฎเกณฑ์ กรอบระเบียบ เวลาในการเล่นและเกมควรให้

เหมาะสมกับเพศและวัยด้วยเพราะเกมบางเกมก็มีทั้งคุณและโทษ เกมที่นำออกมาเล่นควรจะผ่านการ

คัดกรอง ตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด มีประโยชน์

หรือไม่  ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้คงจะเป็นวิธีการที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กติดเกม

ได้นะครับ  ขอขอบคุณ ครับ

 

วิพาก วิจารณ์และเรียบเรียง โดยนายเทอดศักดิ์  ไชยสมปาน  m.ed.5. มหาวิทยาลัยโยนก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของสระว่ายน้ำ.ครูเทอดศักดิ์ จ.ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#วิพากวิจารณ์ เด็กติดเกมเป็นปัญหาหรือไม่

หมายเลขบันทึก: 278884, เขียน: 21 Jul 2009 @ 21:58 (), แก้ไข: 06 Jul 2014 @ 10:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)