โคตนี้เอาไปใส่ในส่วนของ body
ลองหาสีมาลองเปลียนดูนะครับ
อันที่ผมใส่นี้เป็นสีดำทั้งหมด

<body>
<STYLE type=text/css>BODY {
 SCROLLBAR-FACE-COLOR: #000000;
 SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #000000;
 SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
 SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #000000;
 SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #000000;
 SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #000000;
 SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000
}
</STYLE>
</body>