เก็บตกจาก ตลาดนัดความรู้ การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดนครพนม

" เอ๊ะ งานนี้ดูแปลกๆจัง จะได้อะไรไหมเนี๊ย แต่เมื่อมาถึงวันสุดท้ายเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งโดยไม่ได้ซื้อเลย "

เรื่องเล่าจากคนที่สวยที่มุมห้อง

                     วันที่ 8 พฤษภาคม 2549  เวลา 05.30 น  รีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปอบรมโรคเบาหวานที่ธาตุพนม วันนี้ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไร เพราะเมื่อคืนเตรียมความรู้ เรื่อง เบาหวานหาเรื่องงานวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ เพราะกลัวจะได้ไปแสดงความคิดเห็นจะได้ไม่อายเค้า  เพราะเป็นตัวแทนพี่ที่ฝ่ายเลยต้องทำการบ้านหนัก ได้เวลาล้อเลื่อน เวลา 07.30 น. กว่าจะถึงก็ก็สายอีกแล้ว เนื่องจากเป็นอำเภอเกือบสุดท้ายของนครพนม  เมื่อลงทะเบียนเสร็จ เป็นงงนิดหน่อย  คุณอำนวย คุณลิขิต  คุณกิจ  พอเข้าสู่เนื้อหา  หมอกที่หนาก็เริ่มเลือนลาง คล้ายช่วงสายของหน้าหนาว พอเข้ากลุ่มบรรยากาศเริ่มสับสนเนื่องจากทั้งคุนกิจ  คุณอำนวย ไม่รู้ทิศทางในการดำเนินไป แต่เราต้องเสนองานเด่นที่ประทับใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับเบาหวานในหน่วยงานเรา  วันนี้ได้การบ้านไปทำด้วย วันนี้ดีใจมากได้เรียนรู้ในช่วงเข้ากลุ่ม  "ถ้าต้องการที่จะให้คนฟังเรา เราต้องฟังคนอื่นก่อน  "

โดยทางโรงพยาบาลนาหว้าได้เสนอผลการดำเนินงานที่เด่น ดังนี้

1.  จัดทำกลุ่ม Self help group  ชื่อกลุ่มฉีดยาอินซูลิน  โดยให้สมาชิกกลุ่มเบาหวานเป็นผู้นำกลุ่ม ในการสอนสมาชิกที่ฉีดยา โดยมีพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนและคอยเสริมความรูในประเด็นที่สงสัย

2.  ผู้ป่วยรายเก่ารับการตรวจน้ำตาลตั้งแต่เวลา 07.00 น.และรับข้าวต้มซึ่งทางโรงพยาบาลจัดให้และ รับบริจาคหากสมาชิกต้องการบริจาค หลังจากนั้น มีนักกายภาพบำบัดนำออกกำลังกาย ก่อนซักประวัติเข้าตรวจกับแพทย์

3.  มีการประชาคมหมู่บ้านถึงการบริการในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจมากขึ้น โดยแผนการดำเนินการจะมีการอบรม อสม. ในการเจาะน้ำตาลก่อนที่หมู่บ้านซึ่งกำลังดำเนินการ 100 % ในทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

                  วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 วันนี้ตื่นเต้นมากในการเข้ากลุ่ม เพราะจะได้เสนอการบ้านและร่วมกันทำระดับคะแนน เพื่อการประเมินงานต่างๆ  ของแต่ละโรงพยาบาล และ PCU  พอเริ่มทำแบบประเมินทำให้เรารู้ว่าหน่วบงานของเราต้องปรับปรุงและพัฒนาไปในทิศทางไหน  จะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง นับว่าเป็นสิ่งที่ได้เกินคาด มากกว่า text  books หรือแนวคิดใหม่ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในตำรา  นำมาใช้ยาก แต่การเข้ามาร่วมในตลาดนัดความรู้ครั้งนี้ ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า การมาครั้งนี้ให้อะไรให้เรา ซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกที่มีข้อสงสัยว่า  "เอ๊ะ  งานนี้ดูแปลกๆจัง จะได้อะไรไหมเนี๊ย แต่เมื่อมาถึงวันสุดท้ายเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งโดยไม่ได้ซื้อเลย "   ต้องขอขอบคุณ คณะท่านอาจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย   และทีมโรงพยาบาลธาตุพนมที่ให้โอกาสเรียนรู้ที่เป็นบทเรียนอันล้ำค่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากท่านอาจารย์และเครือข่ายต่อไป

 วิภาสินี วะเศษสร้อย  ผู้เล่าเรื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนเบาหวานนาหว้าความเห็น (4)

วิจารณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

อยากให้เล่าความสำเร็จในการดูแล ผป. เบาหวานของ รพ. นาหว้า ที่ได้ผลดีและภาคภูมิใจ    เล่าว่าพัฒนามาอย่างไรจึงได้ผลเช่นนี้

วิจารณ์ พานิช

นายบอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
ยอดเยี่ยมครับ
เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.69.141.8
เขียนเมื่อ 

ดีใจครับที่คุณวิภาสินี  ได้อะไรกมายจากการมาตลาดนัดที่ธาตุพนม

เข้ามาเล่าเรื่องบ่อยๆนะครับ เพราะเล่าได้สนุกมาก จะได้ ลปรร. กันได้เรื่อยๆ

อ้อ..อย่าลืมสมัครเข้าชุมชน เครือข่ายเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะครับ (Communities of diabetes care)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับคุณวิภาสินีและทีมนาหว้าเข้าสู่ชุมชนเบาหวาน นำเรื่องดีๆ ของนาหว้ามาเล่าบ่อยๆ นะคะ