ตัวอย่างการทำรูปให้มีสีแบบพาราเมตริก ลองเปิดดูครับ (ต้องลงโปรแกรมก่อนดู-โหลดที่ห้วข้ออื่น)