แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

  Contact

  การพัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สะเมิง 18-20 พย.2551  

 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์สายส่งเสริมสุขภาพ
http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Plan

 
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์สายส่งเสริมสุขภาพ


 

ท้องถิ่นคือกุญแจสำคัญในการปฏิวัติระบบสุขภาพยุคใหม่

http://gotoknow.org/blog/nopadol/271701

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 273584, Created: , Updated, , License: CC Attribution Non Commercial Share Alike, Read: Click

Tags #แผนที่ทางเดิยบุทธศาสตรฺ

Related Posts 
Recent Posts 

Comments (0)