โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักพัฒนาสื่อสารสนเทศ (ขยายเวลา)

จังหวัด : กรุงเทพ

ตำแหน่ง : 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

2. นักพัฒนาสื่อสารสนเทศ 1 อัตรา

วิธีการสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ขอรับและยื่นใบสมัคร ที่งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่   28 เมษายน 2549 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

- สำเนาทะเบียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับตัวจริง และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

Download เอกสารรายละเอียดต่างๆ  ที่นี่ http://203.121.160.35/hrm/01-05-49.pdf

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://203.121.160.35/hrm/hrm9.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVTความเห็น (0)