After Action Review (AAR)


เหลียวหน้าแลหลัง

ดิฉันได้อ่านหนังสือ"องค์กรแห่งการเรียนรู้" แต่งโดย ดร. เกศรา รักชาติ ได้เขียนเกี่ยวกับ After Action Review จึงรวบรวมนำมาเสนอแก่ผู้ที่สนใจ เนื้อหาโดยสรุปคือ After Action Review เป็นวิธีการสำหรับทบทวนผลการทำงาน เหลียวหลังแลหน้าดูว่า ไม่ว่าการทำงานของเราจะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว หรือมีปัญหา ถือว่าเป็นบทเรียน หรือผิดเป็นครู โดยมีขั้นตอนดังนี้

งานที่ประสบผลสำเร็จ 

 • เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันว่าที่เราทำประสบความสำเร็จในแต่ละเรื่องนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะเราโชคดี เราฟลุค มีโชคช่วย ด้วยความบังเอิญ ถูกจังหวะพอดี หรือว่า เพราะฝีมือพวกเราจริง ๆ จากทีมเวิร์คที่ดี จากการเรียนรู้ร่วมกันและมองวิสัยทัศน์ร่วมกัน
 • เมื่อทบทวนและได้คุยกันแล้ว ก็ให้บันทึกไว้ว่า
  • เราได้พยายามทำอะไร
  • เราลงมือทำอย่างไรและมีวิธีการทำอย่างไร
  • ระหว่างที่ทำมีปัจจัยและเงื่อนไข สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างไร มีตัวแปรอะไรบ้างที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ
  • เราจะมีวิธีการปรัปปรุงกระบวนการต่าง ๆ เทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานนี้อย่างไรในคราวต่อไป เพื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

งานที่ไม่ประสบผลสำเร็จ

 • เชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันว่า ที่เราทำไม่ประสบผลสำเร็จในแต่ละเรื่องนั้น เป็นเพราะมีปัญหาอะไร  เป็นปัญหาที่แก้ได้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี หรือเป็นปัญหาที่แก้แล้ว และคิดว่าสำเร็จ แต่วันดีคืนดี ปัญหานั้นกลับมาหาอีก เป็นปัญหาซ้ำซาก หรือเป็นปัญหาคลาสสิก และอาจแถมพ่วงปัญหาอื่น ๆ มาให้อีก เป็นที่น่าหนักใจไปตาม ๆ กัน
 • เมื่อผู้เกี่ยวข้องมองออกแล้วว่า ปัญหาที่กลับมาหาเราบ่อย ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นอยู่ในลักษณะข้อใด ก็จะทำให้ง่ายต่อการมองปัญหาได้ออกมากขึ้น และหาทางแก้ไขได้ถูกจุดมากขึ้น ไม่กลายมาเป็นปัญหาซ้ำซากให้กลับมาหาอีก

ที่สำคัญคือการบันทึกถึงปัญหาต่าง ๆ ไว้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของทีมงานและองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการคือองค์กรแห่งการเรียนรู้

ณราวัลย์

7 พฤษภาคม 2549

คำสำคัญ (Tags): #บันทึก#ทบทวน
หมายเลขบันทึก: 27283เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2006 21:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 พฤษภาคม 2012 14:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
After Action Review เป็นวิธีการสำหรับทบทวนผลการทำงาน เหลียวหลังแลหน้าดูว่า ไม่ว่าการทำงานของเราจะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว หรือมีปัญหา ถือว่าเป็นบทเรียน หรือผิดเป็นครู  เป็นการเตือนตนเองว่า  ในการทำงานแต่ละครั้ง  เราควรใช้ความรอบคอบในการไตร่ตรองงาน  การทำงานควรมีการตรวจสอบก่อนส่งงาน  จะทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี