จังหวัดยโสธรเดิมเรียกว่าเมืองยศสุนทร หรือเมืองยศ  มีของดีน่าจะแนะนำหลายอย่าง  เช่นพระธาตุพระอานนท์  รอยพระบาทที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชาทรงสร้างครั้งยกทัพมาปราบขบถ  หรือธาตุก่องข้าวน้อยของจริงอยู่ที่ไหน  โบสถ์คริสต์ทำด้วยไม้หลังใหญ่ที่สุดในโลก หรือพระเกจิชื่อดังอย่างหลวงตาพวง  เป็นต้น  รายละเอียดอาจจะมีใน www.yasothon.go.th