ความพอดี 5 ประการ

  ติดต่อ

  ความพอดี  

ความสุขที่เป็นรูปธรรมอันเห็นได้ชัดด้วยวัตถุทั้งหลายที่แวดล้อมรอบตัวเรานั้น  จะเป็นสุขที่แท้จริงได้ย่อมก่อเกิดมาจากความสุขและความมีธรรมะจากในใจของบุคคลทั้งหลายด้วยสัจธรรม  5  ประการ  ที่พอดี  5  ประการ

1. ความพอดีด้านจิตใจ  หมายถึง  คนเราต้องมีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อ  อะลุ่มอะหล่วย  ซื่อสัตย์มีเมตตาต่อผู้อื่น
2. ความพอดีด้านสังคม  หมายถึง  คนเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น  สร้างเครือข่ายที่โยงใยความเป็นอยู่และกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกัน
3. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ  หมายถึง  การอยู่อย่าง "  พออยู่  พอกิน " ปรับชีวิตให้เรียบง่ายสอดคล้องกับสภาพรายได้และเศรษฐของตนเอง  ลด  ละความฟุ่มเฟือยที่เกินจำเป็น
4. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  การรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยยึกหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  มีระบบจัดการบริหารที่ดี  แม้ว่าบางกรณีจะต้องลงทุนและเสียทรัพยากรบางอย่างไป  ก็เพื่อผลประโยชน์ที่กลับคืนมาที่มากกว่าและดีกว่า
5. ความพอดีด้านเทคโนโลยี  หมายถึง  การปรับตัวให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน  ด้วยการเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม  และวัฒนธรรมของเราด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน arkomsa

หมายเลขบันทึก: 271666, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-24 02:46:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความพอดี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ขาดไปข้อหนึ่งค่ะ ต้องพยายามปรับปรุง เพื่อความสุขที่แท้จริง

แอน
IP: xxx.51.150.4
เขียนเมื่อ 

ดี