สนง.วิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานสหเวชฯ

 

      เมื่อวันที่ 18 มินายน ที่ผ่านมาสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ขอความอนุเคราะห์มาศึกษาดูงานการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ที่คณะสหเวชศาสตร์ ความจริงก่อนหน้านี้สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้ไปศึกษาดูงานสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ (LINK) พอได้ลปรร.กันแล้วสนใจการใช้งานโปรแกรม e-office ของคณะสหเวชศาสตร์  ผมได้เตรียมทีมงานนำเสนอแบบเล่าวิธีการทำงานให้ฟัง โดยเริ่มจากผมพูดถึงนโยบายการใช้งาน e-office และเกริ่นข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานให้ทราบ เพราะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเหมือนกัน คือ ตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย  เข้าใจกันดี ได้ให้เจ้าหน้าที่หน้างานโดยตรงคือ คุณนิตา วัชรพันธ์ เล่าถึงการใช้งาน e-office กับงานบุคคล คุณชรินทร์ ร่วมชาติ (คุณกิจตัวจริง) เล่าเรื่องการใช้งานโปรแกรม e-office กับงานสารบรรณ พร้อมภาคปฏิบัติ แบบให้เวลามากหน่อย ถัดมาเป็นคุณขวัญเรือน ศรีดี เล่าถึงการใช้งานโปรแกรม e-office กับงานพัสดุและหากสนใจโปรแกรมนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมให้ด้วย สุดท้ายคือ คุณสมภพ อังศุเกษ เล่าถึงหากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม มีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ทีมงานที่มาศึกษาดูงานมีความตั้งใจเรียนรู้ดี มีคำถามตลอด เนื่องจากก่อนที่จะมาสหเวชได้ไปดูงานการใช้โปรแกรม e-document ที่คณะนิติศาสตร์ ได้เปรียบเทียบกัน ลองสอบถามดูว่าที่ไหนดูน่าสนใจ คำตอบคือ โปรแกรม e-office แต่ต้องลงทุน หากเป็นโปรแกรม e-document ไม่ต้องลงทุน ซึ่งทางสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศแจ้งว่า จะให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนิสิตฝึกงานช่วยกันเขียนโปรแกรม (ท่าทางเอาจริง) สนใจ work flow ของที่คณะสหเวชศาสตร์

                                                                                                                               บอย สหเวช

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเรียนรู้งานครับ