แนวการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย


กิจกรรมซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

             การอ่านและเขียนหนังสือของเด็กนั้น เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน สำหรับเด็กที่หัดอ่านใหม่ ๆ แล้ว ถ้าเด็กยังไม่มีความพร้อม ครูจะสอนอย่างไรนักเรียนก็อ่านเขียนไม่ได้   เด็กที่มีความเจริญเติบโตด้านร่างกาย ได้แก่ประสาทหู ประสาทตา มีความเจริญถึงขั้นที่จะฟังหรือเห็นความแตกต่างระหว่างรูปและเสียงของพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์   ในด้านสมองมีความเข้าใจพอที่จะทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้   เข้าใจเรื่องที่ครูเล่าหรืออ่านให้ฟัง     มีความคิดรวบยอดกับสิ่งต่าง ๆ      โดยการที่จะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ได้นั้นก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่กว้างขวางทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเด็กเอง      จะส่งผลให้เด็กมีความพร้อมที่จะอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            นอกจากความพร้อมทางด้านต่าง ๆ แล้ว  การเรียนรู้ภาษาไทยให้ได้ผลยังจะต้องได้รับการฝึกฝนให้แคล่วคล่อง  แม่นยำ จึงจะนำไปใช้ได้ เช่น การฝึกการอ่านคำให้จำรูปคำได้แล้วฝึกแจกลูกสะกดคำ  ให้นักเรียนนำหลักเกณฑ์ไปอ่านและเขียนคำอื่น ๆ  เป็นต้น ดังนั้นพัฒนาการทางภาษาของเด็กจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและการฝึกฝนเป็นสำคัญ       การสร้างแบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย จึงสามารถใช้เป็นสื่อ การเรียนรู้ได้ เพื่อ

             .ให้ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อ/เครื่องมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อบกพร่อง ด้านการอ่านและเขียนที่สืบเนื่องมาจากขาดความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้/บทเรียน

.ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีตามลำดับขั้นตอนของการฝึกทักษะ คือให้เห็นตัวอย่างแล้วทำตามอย่างได้ แล้วจึงฝึกให้ทำเองโดยไม่ต้องดูตัวอย่าง  และฝึกฝนบ่อยๆ    จนคล่องแคล่ว   สามารถนำไปใช้ได้

          . เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง  เช่น การอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ   การผันอักษร  การแจกลูกสะกดคำ  การออกเสียงคำควบกล้ำ  เป็นต้น

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 270490เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2009 21:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

อืมม...งั้นสรุปว่า "ใช่เครื่องมือช่วย ตามด้วยขั้นตอน และสอนเฉพาะเรื่อง" ไปตามนี้นะ 3 วิธีพอดี

฿982.00 -50.0%
฿19.00 -78.95%
฿99.00 -47.47%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี