ช่วงนี้กำลังง่วนอยู่กับการทำทะเบียนของข้าราชการในวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าระบบทะเบียนสวัสดิการข้าราชการ โดยกรมบัญชีกลาง กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันจัดระบบข้าราชการให้ทุกหน่วยงานเข้าสู่ระบบทั้งหมด โดยไม่ทราบอนาคตว่าต่อไปข้าราชการจะต้องไปรับการรักษาแบบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ คือ ไม่ต้องจ่ายเงินอีกต่อไป เพียงไปบอกรหัส ก็สามารถรักษาฟรีได้แล้ว

ดีหรือไม่ ยังไม่รู้