AAR : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย enneagram

 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ
ในหัวข้อ "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย enneagram"
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์

สิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรมนี้
-    ได้รู้ว่าตนเองและผู้ร่วมงาน มีศักยภาพของบุคลากร type ไหนและการปฏิบัติงานช่วยกับบุคลากร type นั้นอย่างไร
-     สื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรดีขึ้น
-     ได้เรียนรู้ถึงบุคลิกของตัวเราเลย
-     เข้าใจโปรแกรมเอ็นเนียแกรมว่ามีประโยชน์และใช้อย่างไร
-     ความสนุกสนานเฮฮาการทำกิจกรรมแบบฮา ๆ
-     เข้าใจตัวเองและผู้อื่น
-     ประโยชน์การสื่อสารกับบุคลากรต่าง ๆ
-     เข้าใจในเรื่องการสื่อสาร
-     รู้จักตนเองมากขึ้น การเข้าหาผู้อื่น คนที่เป็นหมายเลขอื่น การปรับปรุงตัวเอง พัฒนาจุดด้อยของตัวเอง
-     รู้จักตัวเองได้มากขึ้น
-     นำเข้ามาใช้การทำงานได้ดีขึ้น
-     ได้เล่นเกมส์เกี่ยวกับสื่อสาร
-     เข้าใจลักษณะของการสื่อสารแต่ละแบบ
-     ได้เข้าร่วมอบรม พัฒนา และรู้จักพัฒนานำความรู้มาพัฒนาในการทำงาน รู้จักตนเองและปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นได้
-     ความรู้ตัว
-     ทักษะการสื่อสารกับคนแต่ละเบอร์
-     ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุง

สิ่งที่เกินความคาดหมายของโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 -    ได้รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
 -    รู้จักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจในพฤติกรรมที่ทุกคนแสดงออกมา
 -    ความเป็นกันเองระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม
 -    เข้าใจตัวเองและผู้อื่น
 -    ได้ความคิดหลากหลายแง่มุม
 -    ได้เห็นตัวตนที่แท้ของเพื่อน ว่าเป็นเหมือนที่เราคิด
 -    ได้รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น นำความรู้มาปรับปรุงมาใช้กับคนรอบข้าง
 -    ได้ทราบถึงภาวะความนึกคิดการพุดของแต่ละเบอร์
 -    ได้รู้ถึงคำว่า "ตัวเรา" "ตัวเขา" (รู้เขา รู้เรา)
 -    พฤติกรรมสามารถเชื่อมโยงสู่ enneagram ได้
 -    เข้าถึงพฤติกรรมตัวเองมากกว่าที่คิด ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหามากกว่าที่คิดไว้
 -    ได้เข้าใจในตัวบุคคลแต่ละกลุ่มว่ามีความคิดเป็นอย่างไร และควรจะทำตัวอย่างไรให้งานและตัวเองมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
 -    ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นและได้รู้วิธีแก้ไชในตัวเองและผู้อื่น
 -    ได้ทราบว่าตัวตนของเราเป็นคนเบอร์อะไร            
 -    เรียนรู้การปรับตัว เข้าใจ เพื่อนร่วมงานมากขึ้นว่าธรรมชาติของคนแต่ละเบอร์เป็นอย่างไร
  -    วิทยากรมีกระบวนการ และบรรยายได้เข้าใจง่ายค่ะ
  -    ได้เรียนรู้ถึงบุคลิก นิสัย อารมณ์ ของเพื่อนร่วมงาน
 -    รู้และเข้าใจคนหรือเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้น
 -    บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และทำให้บรรยากาศการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน
     
สิ่งที่น้อยกว่าความคาดหมายจากการดำเนินโครงการ
-    บุคลากรสายสนับสนุนควรเข้าร่วมทุกคน เนื่องจากมีประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ทำงานร่วมกับผู้อื่น
-    ผู้เข้าร่วมน้อยไป
-    ผู้เข้าร่วมน้อยกว่าที่คาด
-    บุคลากรเข้าไม่ครบทุกคน
-    วิทยากรควรจะฮามากกว่านี้
-    บุคลากรเข้าไม่ครบทุกคน        

สิ่งที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนางาน
-    นำไปใช้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
-    สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
-     ความเข้าใจในเพื่อนร่วมงาน
-     การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน กับบุคลากรทุกระดับในคณะ ให้เป็นไปในกัลยาณมิตร และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
-     การอยู่กับเนื้อกับตัว (หัว ใจ ท้อง)
-     พัฒนาตนเองจากตัวเรา รู้จักบุคลิกภาพด้านลบของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดีขึ้น
-     รู้จักลักษณะบุคลิกภาพแต่ละแบบ ทำให้เราสามารถลดความกดดันหรือความไม่พอใจกับคนในลักษณะต่าง ๆ ได้ดีขึ้นยอมรับได้มากขึ้น
-     นำไปพัฒนาการทำงาน ให้รอบคอบมากขึ้น ให้ความผิดพลาดน้อยลง
-     การสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  -    การสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
-    นำสิ่งที่เราค้นหาได้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิต และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
-    จะนำโปรแกรมนี้มาพัฒนาตนเอง ค่อย ๆ ฝึกฝนปรับตัว เพื่อทำให้การทำงานดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
-    วิทยากรน่าจะมีมุขฮา และการปฏิบัติมากกว่าบรรยาย เพราะจะทำให้สนุกมากกว่านี้
-    ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานด้วยวิธีที่เค้าชอบใจ
-    เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ทำให้รู้จักตนเองและผู้ร่วมงาน ทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ลดการขัดแย้ง และรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ทำให้มีสติในการตัดสินใจและพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น

                                    บอย สหเวช 

อ่านเพิ่มเติมได้จาก Blog คุณกมลพร LINK

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

เป็นกิจกรรมที่ดี

ทำให้รู้จักตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเข้าใจกันมากขึ้น

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณนารีจุติ ครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

หมายเลขบันทึก

268437

เขียน

16 Jun 2009 @ 08:30
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 20:54
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง