วชช. ตาก (1) วิทยาลัยชุมชนตาก

วิทยาลัยชุมชนก่อกำเนิดขึ้นในเมืองไทยในสมัยที่ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          วชช. เป็นคำเรียกย่อๆของวิทยาลัยชุมชน ที่เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักบริหารกลางวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในปัจจุบันถ้า สกอ. มีสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม ของ วชช. อยู่ในกลุ่มที่ 4 วชช.ตากประกาศจัดตั้งเมื่อ 17 เมษายน 2545 ทั้งหมด 9 แห่งทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 17 แห่ง ผมได้ทราบมาบ้างว่าในสหรัฐอเมริกามีวิทยาลัยชุมชนกว่า 2,000 แห่ง และเป็นที่นิยมมากมานานแต่ของเมืองไทยยังคงเดินเตาะแตะๆกันอยู่

         วชช. เปิดสอนระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร รวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้น อาจารย์หมอเกษม วัฒนชัยได้พูดให้กรรมการสภา วชช.ตากฟังในวันประศาสน์อนุปริญญาบัตรที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม 2 ครั้ง โดยเน้นย้ำว่า วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน บริหารโดยชุมชน จึงต้องจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เปิดง่าย ปิดง่าย เมื่อมีความต้องการก็เปิด เมื่อไม่มีความต้องการก็ปิดและห้ามกลายพันธุ์ไปเปิดระดับปริญญา เพราะปรัชญาไม่ได้เป็นเช่นนั้น

         คำขวัญของ วชช. ทั้งประเทศคือ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น มีสัญลักษณ์คล้ายตัวคนอยู่กลาง มีหลังคาเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยครอบอยู่ ด้านล่างเป็นเส้นโค้งสีธงชาติไทย ซึ่งสัญลักษณ์นี้สื่อความหมายที่ดีมาก

จุดกลาง ที่ผมเรียกว่าเป็นหัวคนนั้น สื่อถึงศูนย์รวมความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชุมชน มีช่องว่างระหว่างจุดกลางกับหลังคา สื่อถึง การศึกษา ความรู้ การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา หลังคารูปทรงสถาปัตยกรรมสื่อถึงการบูรณาการวิถีปัญญาและวิถีไทย และเส้นโค้งสีธงชาติ สื่อถึงการศึกษาตลอดชีวิต การสรางบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ ดูรูปและรายละเอียดอื่นๆได้ที่ http://www.takcc.ac.th/index01.html 

          ผมคิดว่า วิทยาลัยชุมชน เป็นโอกาสทางการศึกษาของประชาชนไทย หากแต่ว่าการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานั้นมีความสำคัญ แต่ไม่ใช่แค่เตรียมคน เตรียมเงินหรืออาคารสถานที่ แต่ต้องเตรียมคนให้เข้าใจปรัชญาที่แท้จริงของวิทยาลัยชุมชนที่ทำให้คนเกิดปัญญา สร้างความรู้ คู่คุณธรรม

          ผมคิดเอาเองว่า พันธกิจของวิทยาลัยชุมนน่าจะเป็น "วิทยาลัยชุมชน ช่วยสร้างปัญญาเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน" และวิสัยทัศน์น่าจะเป็น "วิทยาลัยชุมชนคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาลัยชุมชน#วชช.#วิทยาลัยชุมชนตาก

หมายเลขบันทึก: 268181, เขียน: 14 Jun 2009 @ 21:29 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 14:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)