การเข้าร่วมเสวนาคนเขียน Blog ในชุมชน NUKM Blog ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ผมดูจากสมาชิกใน NUKM Blog แล้วรอบนี้สมาชิกเยอะขึ้น รอบที่แล้วคณะสหเวชฯ มีคณบดี คุณสริตา และผมไปเพียง 3 คน รอบนี้เลยขนสมาชิกไปอีก 8 คน รวมทั้งหมดเป็น 10 คน  ความจริงมีเยอะกว่านี้ครับ (เกรงใจหน่วยประกันคุณภาพครับ) แต่สมาชิกตอนนี้ส่วนหนึ่งอยู่ในชุมชนสหเวช-มน. http://www.gotoknow.org/kmahs

      วันนี้ได้รับโทรศัพท์จากคุณตูน (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) ว่าให้ท่านคณบดีกับผมพูดเกี่ยวกับการก่อตั้งชุมชนฯ  คนละ 20 นาทีพอแล้ว (รับทราบครับผม) บันทึกนี้ขอแนะนำ Blog ของสมาชิกของคณะสหเวชศาสตร์ที่จะไปร่วมเสวนาคนเขียน blog ในวันพรุ่งนี้ครับ

 

บล็อกของท่านคณบดี (รศ.มาลินี) บล็อกของ

คุณขวัญเรือน                      

 พัสดุมน.-สหเวช2

 

บล็อกดาวรุ่ง
อ.ฐิติพงศ์
(น้องคนสุดท้อง
ชุมชน NUKM Blog)

รังสีเทคนิค มน.

 

บล็อกของคุณชรินทร์

ธุรการสหเวชศาสตร์

  

บล็อกของคุณดาวรุ่ง

พัสดุมน.-สหเวช 1

บล็อกของบอย สหเวช

 

บล็อกของคุณสริตา

แบ่งปันรอยยิ้ม

    

บล็อกของคุณจักรพงศ์

ช่างสหเวช

 

 

 

 

บล็อกของคุณสำเริง
(กำลังหารูปที่หล่อที่สุด
มาลงอยู่ครับ)

การเงินและบัญชีสหเวช

     Blog ของ ดร. สุรพล

 

  • อาจารย์ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก ไม่ได้มา แต่ขอแนะนำ เนื่องจากสมัคร Blog แบบเงียบ ๆ และวันนี้ ณ เวลานี้ถือว่าเป็นน้องคนสุดท้องของชุมชน NUKM Blog แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่
  • อาจารย์สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ ยังไม่มีบล็อก วันนี้ผมเลยให้อาจารย์สมัครบล็อกเรียบร้อยครับ ก่อนไปเข้าร่วมเสวนาคนเขียน Blog  แต่ยังไม่มีบันทึก คาดว่าหลังจากเสวนาจะมี
    บันทึกแน่นอน ผมบอกอาจารย์ว่าให้แกล้ง ๆ เขียนก่อนสักบันทึกหนึ่งเป็นการเปิดตัวครับ ยังไม่ต้องเขียนจริง ๆ ก็ได้ วันนี้ขอแนะนำ Blog แบบที่ยังไม่ได้เขียนบันทึกก่อน โดยแสดงหลักฐานให้ดูก่อนครับว่าเป็นสมาชิก Gotoknow เรียบร้อยแล้ว http://www.gotoknow.org/suwannat   (ยังไม่ได้ลดขนาดรูปครับ)

    วันพรุ่งนี้เจอกันแบบตัวจริง เสียงจริงครับ      

                                                                                                               บอย

                                                                              ชุมชนสำนักงานเลขานุการ