กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ลักษณะกฎหมายรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ

รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ

ในความหมายอย่างแคบ "รัฐธรรมนูญ" ต้องมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ใช่สิ่งเดียวกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) เพราะ "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" มีความหมายกว้างกว่าและจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือจารีตประเพณีก็ได้

ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

1. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด

2. รัฐธรรมนูญมีการกำหนดความสำคัญขององค์กรทางการเมืองระบุอำนาจหน้าที่

3. รัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของประชากรในรัฐ

ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

          รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่กำหนดโครงสร้าง กลไกพื้นฐานของประเทศ
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ความสำคัญของกฎหมาย 

                   ความสำคัญและความจำเป็นของ กฎหมายสร้างความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติ 

เนื้อหาการเรียนรู้

                 รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ ถ้าแปลตามความหมายของคำ จะหมายถึง การปกครองรัฐอย่างถูกต้องเป็นธรรม (รัฐ + ธรรม + มนูญ)

                ในความหมายอย่างแคบ "รัฐธรรมนูญ" ต้องมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ใช่สิ่งเดียวกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) เพราะ "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" มีความหมายกว้างกว่าและจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือจารีตประเพณีก็ได้
             สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส เป็นประเทศแรก ๆ ที่มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาในภาษาของประเทศทั้งสอง คำว่ารัฐธรรมนูญต่างใช้คำว่า Constitution ซึ่งแปลว่า การสถาปนา หรือการจัดตั้ง ซึ่งหมายถึงการสถาปนาหรือจัดตั้งรัฐนั่นเอง โดยทั้งสองประเทศมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่จารีตประเพณีหรือ "ธรรมเนียมทางการปกครอง" ซึ่งถือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สืบทอดมาจากประวัติศาสตร์ของชาติตนเอง

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก

                      ในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1215 ขุนนางและพระราชาคณะจำนวน 25 คน ได้บังคับให้พระเจ้าจอห์นลงนามในเอกสารที่เรียกว่า "มหากฎบัตร" (The Great Charter, Magna Carta) ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างพระมหากษัตริย์กับขุนนางและพระสงฆ์ โดยในมหากฎบัตรได้กำหนด ถึงการจัดองค์กรและการบริหารอำนาจของสภาสูง (Magnum Concillium) และกำหนดว่าพระมหากษัตริย์จะเก็บภาษีบางอย่างตามที่กำหนดไว้โดยมิได้รับความเห็นชอบจากสภาสูงมิได้ จะจับกุมคุมขังบุคคลได้ก็ต่อเมื่อ มีคำพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมาย มหากฎบัตรนี้ นักกฎหมายบางท่านเห็นว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายรัฐธรรมนูญความเห็น (1)

เปิ้ล
IP: xxx.137.39.253
เขียนเมื่อ 

แล้วคำว่า mixed constitution หมายความว่าอะไรค่ะ ขอแถมอีก1คำนะค่ะ approaches คำนี้งงกับความหมายของมันยังไงช่วยตอบด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

หมายเลขบันทึก

265892

เขียน

04 Jun 2009 @ 21:34
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 09:15
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก