งานแนะนะตนเองของเราเองนะ ยังไงก็ให้คำแนะนำกันได้นะเจ้าค่ะ...

http://gotoknow.org/file/pakaporn/my self.swf