นวตกรรมที่นอนลูกโป่งน้ำ...ที่วชิรบารมี

.......................

               ปัญหาสำคัญของผู้ป่วยเรื้องรัง ที่ต้องนอนนาน ๆ มักเกิดแผลกดทับ ซึ่งเป็นปัญหาที่แทบจะหลีกเลี่ยงได้ยาก เป็นโรคซ้ำเติมให้กับผู้ป่วย และเป็นภาระให้กับผู้ดูแล

ผู้ป่วยมักจะต้องกลับไปนอนที่โรงพยาบาล....

เพื่อรักษาแผลกดทับ...และปัญหาที่เกิดจากแผลกดทับ

อาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อจนเสียชีวิตได้...............

  

            ทีมงานของโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย

             คุณภรภาดา อรุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ  

             คุณนิรันทร์  พุกยอด  นักกายภาพบำบัด

             คุณบำรุง  โชติพ่วง  ผู้ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัด

       ได้ร่วมกันนำปัญหานี้มาคิดช่วยเหลือผู้ป่วย  ซึ่งถ้าต้องซื้ออุปกรณ์ที่นอนลม ที่นอนน้ำที่มีจำหน่ายอยู่  ราคาค่อนข้างสูง ถึงประมาณ 20,000 บาท

        จึงได้ทำการทดลองทำที่นอนน้ำ ทำแบบลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งลงตัวที่ "ที่นอนลูกโป่งน้ำ"  

         ทดสอบขนาด ความแข็งแรง ความเหนียว และความนุ่มสบาย

         จนมั่นใจจึงได้นำไปทดสอบกับผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งความเย็นของน้ำ และความนุ่มสบายที่พอเหมาะ ทำให้แผลทดทับที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้น ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน ๆ  

         วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย ลงทุนเพียง 800 บาทเท่านั้น

        ที่สำคัญเป็นผลงานที่ทำขึ้นได้เองเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานผู้คิดค้น จนได้รับรางวัล        นวตกรรมดีเด่นระดับจังหวัด และถุกคัดเลือกให้นำเสนอ และเผยแพร่ในระดับประเทศ ต่อไป

         

       ขอเป็นกำลังใจให้กับความคิดสิ่งดี ๆที่มีให้กับเพื่อนมนุษย์ ตามปรัชญาการทำงานของทีมงานที่ว่า  

"ดูแลคนไข้...ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" 

 •¿•