ต้องการอ่าน ประวัติส่วนตัวของเพ็ญนภา คลิกที่นี่นะคะ

http://www.gotoknow.org/file/kongnapa/JACK.SWF