ยอดคน กับ คนธรรมดา

อัจฉริยะ ไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ยอดคน กับ คนธรรมดา
ฟ้ามิได้แบ่งยอดคนกับคนธรรมดาออกจากกัน
ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอ แต่นั่นมิใช่เพราะฟ้ากำหนด
การที่ยอดคนปรากฏขึ้นได้ เพราะเขาผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้ที่จะเป็นยอดคน

- * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / /

อัจฉริยะ ไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด
คนเก่งได้นั้น ต้องได้รับการฝึกฝน
ม้าดี ต้องมีคนเก่งมาฝึกฝน
นักกีฬาที่ดีต้องมีโค้ชที่ดีมาฝึกฝน

- * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / /

Don't look down yourself
อดีตไม่สำคัญว่าเราเป็นใคร
สำคัญที่ว่าวันนี้เราต้องการเป็นใคร
จงนับถือความสามารถของตัวเอง
ยกย่องและให้เกียรติตัวเอง

- * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / /

สมองของคนเราเหมือนพื้นดินที่ว่างเปล่า
เมื่อเราปลูกอะไรลงไป ก็จะได้ผลเป็นอย่างนั้น
จงปลูกฝังแต่สิ่งดีๆ ลงไปในสมอง
คำพูดใดๆที่เราเคยได้ยินซ้ำๆซากๆ 37 ครั้ง
มันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเราทันที

- * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / /

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือสิ่งแวดล้อม
อย่าปล่อยให้ความคิด หรือคำพูดของคนบางคน มาตัดสินชีวิตของเรา
ในโลกนี้ ไม่มีใครมีอิทธิพลกับตัวเรา นอกจากตัวเราเอง

- * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / /

ชีวิตไม่ใช่เกมส์กีฬา ไม่มีเวลาพักครึ่ง ไม่มีการขอเวลานอก และที่สำคัญคือ เปลี่ยนเวลานอกไม่ได้ ไม่มีใครเกิดมาล้มเหลว มีแต่ล้มเลิก

- * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / /

คนฉลาดต้องโง่เป็น คนโง่ไม่เป็นจะไม่มีทางฉลาด

- * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / /

เพียงคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็ทำได้ตั้งแต่ที่คุณคิด
แต่หากคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ คุณก็ทำไม่ได้ตั้งแต่ที่คุณคิด
สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์ คือ...
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทางจิต ที่ตอกย้ำตัวเองว่าทำไม่ได้

- * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / / - * - / /

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกๆที่ความเห็น (0)