อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้นานแล้ว

นายกังขา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

วันนี้ได้มีการประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับน้องๆ พลเมืองชี้น 3 วิดคอมและรปศ ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้่

1 อยากให้ผู้บริหารมารับรู้เรื่องต่างๆ ของการประชุม KM ครั้งนี้ และนำไปปฏิบัติจริง
2 อยากให้เห็นความสำคัญกับผู้ร่วมงานระดับล่างบ้าง
3 เรื่องของสวัสดิการ ความก้าวหน้า ความมั่นคงในอาชีพ มีความเป็นธรรมให้กับทุกคนทุกระดับ
4 อื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถอธิบายได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความต้องการจำเป็นKPRUความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยงับ สนับสนุนอย่างแรง

เขียนเมื่อ 

อืม กว่าจะอัพ รอจนแก่และ

เขียนเมื่อ 

จะมีผลกระทบต่องานผมไหมเนีย