HR As a Strategic Partner

WaTan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นส่วนหนึ่งกับการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรเพื่อการประสบความสำเร็จขององค์กรในอนาคต

               คำว่า Strategic หมายถึงกลยุทธ์ และคำว่า Partner นั้นหมายถึง หุ้นส่วน เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยรวม คำว่า Strategic Partner นั้นจะหมายถึง หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ และในฐานะที่ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะก้าวไปสู่ความเป็น Strategic Partner ขององค์กรเพราะเนื่องจากในสภาวะการแข่งขันในโลกปัจจุบัน องค์กรต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ทิศทางใหม่ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการยืดหยุ่นสูงสุด นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องทำให้บุคลากร เคลื่อนที่ตามไปด้วยและต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้ทันกับความต้องการขององค์กรอย่างรวดเร็ว

                ในแต่เดิมงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังไม่ค่อยเด่นชัดในองค์กร (No HRD) ยังคงถือว่าเป็นงานธุรการ เน้นในเรื่องการเก็บข้อมูล และจดบันทึก เช่น ชื่อ, ที่อยู่, วันเริ่มงานของพนักงาน, ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็นต้น

                และต่อมางานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เริ่มมีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเพียงแค่คนเดียวหรือ 2-3 คนภายในองค์กร (One-Person HRD Program) มีการบันทึกวัน ขาด ลา มาสายแต่ยังไม่มีการทำสถิติเพื่อรายงานแก่ผู้บริหาร มีการอบรมแต่เป็นการอบรบแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมาก เช่นการอบรมเรื่องระเบียบขององค์กร การปฐมนิเทศ เป็นต้น

                เมื่อมีการพัฒนางานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ก็ได้เริ่มมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการทำงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Vendor-Driven HRD) เช่นมีการจ้างผู้ที่มีความรู้ ความสารถ ความเชี่ยวชาญ มีเป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในโรงงาน (In-house Training) โดยที่ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ที่คอยดูแล และกำหนด ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่ฝึกอบรม เพื่อให้เข้ากับความจำเป็นขององค์กรและพนักงานในองค์กรนั้นๆ และในการที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะสามารถเข้าใจความจำเป็นในการที่จะต้องอบรมพนักงานในเรื่องใดๆ นั้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเข้าใจการทำงาน ความจำเป็นของ Line Manager ในแต่ละส่วนงานว่ามีลักษณะงานอย่างไรเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้

Picture source : istockphoto.com

                และในปัจจุบันงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมุ่งเน้นไปที่การเข้าใจในสภาพธุรกิจและสภาพการแข่งขันภายนอกกับคู่แข่งขัน เมื่อเทียบกับองค์กรของเราแล้วนั้นว่ามีสภาพ ปัจจัยทั้งภายในภายนอก จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไรเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผน และจะนำแผนนั้นไปใช้เพื่อพัฒนาคนให้กับองค์กร และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผนองค์กร

                จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นส่วนหนึ่งกับการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรเพื่อการประสบความสำเร็จขององค์กรในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Training Based

คำสำคัญ (Tags)#hr#กลยุทธ์#strategic#ทรัพยากรมนุษย์#partner

หมายเลขบันทึก: 263013, เขียน: 24 May 2009 @ 21:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ เห็นด้วยนะคะ

HR เป็นส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาในปัจจุบันนี้เลยค่ะ คนสำคัญที่สุดค่ะ

อ้อม
IP: xxx.25.96.116
เขียนเมื่อ 

คนก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนค่ะ