USER INVOLVEMENT


CODIFICATION กับระบบสาระสนเทศ

    วันนี้มีงานที่จะต้องหาความรู้ในเรื่องของการ ใช้ระบบเทคโนโลยี่สาระสนเทศ  กับผู้ใช้(user)ในเรื่องการบริหารจัดการความรู้

  การรวบรวมความรู้(Codification) บริษัทจะใช้การลงทุนค่อนข้างมากเพื่อรวบรวมเทคโนโลยี่สารสนเทศ เพื่อที่จะพัฒนาระบบและเอกสารทางอิเลคโทรนิคที่ประมวลจัดเก็บ  กระจายและยอมให้มีการนำเอาความรู้ไปใช้ โดยมีความมุ่งหมายที่การเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมีการความรู้ไปใช้ ซึ่งระบบเทคโนยี่จะช่วยทำให้เกิดการ ร่วมแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  ความล้มเหลวและความสำเร็จ  สนับสนุนให้เกิดการนำเอาความรู้จากองค์กรภายนอกมาใช้ รวมทั้งการสนับสนุนการสื่อสารและ การเป็นเครือข่ายของพนักงานภายในองค์กร

  จากกิจกรรมดังกล่าวนั้นพบว่าการนำเอาระบบเทคโนโลยี่มาใช้นั้น จะมีส่วนที่สำคัญมากที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วม ของผู้ใช้(users)ในการออกแบบระบบและ ส่งมอบระบบเทตโนโลยี่สารสนเทศ และขอบเขตของเทคโนโลยี่และสภาพแวดล้อม ของผู้ใช้ซึ่งการที่ผู้ใช้ที่อาจจะมีส่วนร่วมในการออกแบบ อาจจะประกอบด้วย  ทีมงานที่จัดตั้งขึ้นมาที่ประกอบด้วย   ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานภานในองค์กรและ ผู้ดูแลในหลายๆส่วน ที่จะรับเอาเทคโนโลยี่ไปใช้  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี่ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่ปรึกษา   และผู้จัดการอาวุโส มาร่วมการนำเสนอระบบที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ จากนั้นก็พัฒนาระบบ ที่ให้ผู้ใช้สามารถที่จะใช้ในสร้างข้อมูลบหรือ องค์ความรู้ต่างๆ ตามความต้องการและความสะดวกของผู้ใช้  ซึ่งก็จะทำให้การใช้ระบบเทคโนโลยี่สาระสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ใช้และ องค์กร

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2622เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2005 22:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 15:32 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี