ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรเวชระเบียน ม.มหิดล

*****
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทุกท่านโปรดทราบ ท่านต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 8.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชระเบียน (ต่อเนื่อง 2 ปี) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2549 ดาว์นโหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ที่นี่  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนครับ

ให้มารายงานตัวและลงทะเบียนวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 8.30 น. ที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ห้องอะไรจะแจ้งให้ทราบเมื่อมาที่คณะฯต่อไป

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการเรียนเพือปรับพื้นฐานในวิชาชีพเวชระเบียน ความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร ซึ่งกำหนดการต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยจะมีการเรียนการสอนในวันที่ 29-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 2549  จำนวน 4  วัน อย่าลืมเตรียมตัว เตรียมชุด และที่สำคัญเงินครับ

กำหนดการเพิ่มเติม

วันจันทร์ ที่ 29  พฤษภาคม 2549

          เวลา 8.30-10.30.น
รายงานตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
ณ. ภาควิชาฯ
         เวลา 10.45- 12.00 น.
ปฐมนิเทศหลักสูตรฯ

          เวลา 13.00 -16.00 น.

เริ่มเรียนปรับพื้นฐานฯ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2549
 
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2549
          เวลา 8.30 น.
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งคณะฯ 
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2549
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2549

อาจารย์จะใชช่องทางนี้ติดต่อกับนักศึกษาหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบที่นี่ ก็คอยติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
ที่ http://gotoknow.org/mrsmahidol
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่งานบริการการศึกษา  ภาควิชาสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 2-2800-2840-60 ต่อ 1259

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดลความเห็น (0)