การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

ถึงแม้บริษัทจะให้ความสำคัญ แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ก็คงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นบริษัทควรจะมีการกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาระบบ และให้ตระหนักว่าการจัดการความรู้จะส่งผลดีต่อตัวพนักงานและองค์กรได้อย่างไร
           โชคดีจังที่ช่วงนี้ฝนตก เลยทำให้ควันที่มาจากประเทศอินโดนีเซียจางลง ไม่เช่นนั้นคงทำให้หายใจไม่สะดวกไปอีกหลายวัน แต่อย่างไรก็คงต้องระวังเป็นหวัดกันด้วยนะคะ

 

            งานเขียน blog ชิ้นนี้ให้เขียนเกี่ยวกับวิธีการและปัญหาในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม (User Involvement) ในการพัฒนาระบบ 

 

            ในหลายๆ องค์กรคงประสบปัญหาเดียวกัน นั่นคือความร่วมมือในการแบ่งปันยังมีไม่มาก หรือไม่มีเครื่องมือมาช่วยให้คนในองค์กรสามารถมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น หรือความรู้ที่ตนมีได้อย่างเต็มที่ ทำให้หลายต่อหลายครั้งความรู้ติดอยู่ที่ตัวบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น (Tacit Knowledge) ซึ่งเมื่อบุคคลนั้นจากไป ทำให้ความรู้ที่มีอยู่กับตัวเค้าหายไปด้วย ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่จึงต้องพยายามทำ Tacit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge แต่การที่จะทำเช่นนี้ได้ หรือทำแล้วประสบความสำเร็จย่อมต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงด้วยเช่นกัน

 

             ในองค์กรของข้าพเจ้าจัดเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพราะเมื่อเข้า Intranet ก็จะเห็นหัวข้อ KM อย่างเด่นชัด อย่างไรก็ตามถึงแม้บริษัทจะให้ความสำคัญ แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ก็คงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นบริษัทควรจะมีการกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาระบบ และให้ตระหนักว่าการจัดการความรู้จะส่งผลดีต่อตัวพนักงานและองค์กรได้อย่างไร เมื่อพนักงานรับรู้ และรู้สึกว่าการจัดการความรู้เป็นสิ่งที่ดีแล้ว ก็คงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM in Organizationความเห็น (0)