การสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วม

  ติดต่อ

การที่จะสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้นั้น หลายครั้งที่มีการมุ่งเน้นการจัดการความรู้ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แต่ในที่สุดแล้ว ก็จะพบว่านั่นเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คน โดยสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างฐานความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนานั่นคือ การใฝ่เรียนใฝ่รู้ของคน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รวมถึงการทำงานกันเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในองค์กรนั้นเอง อย่างเช่นที่บ้านของผมซึ่งทำกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ ซึ่งที่ร้านจะทำงานกันแบบครอบครัว ให้ความเป็นกันเองสนิทสนมกับช่างทุกคน ทำให้พวกเขาเกิดความไว้วางใจ และกล้าพูดกล้าแสดงความคิดมากขึ้น เพราะบางครั้งการที่พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นแค่ช่างอาจจะไม่กล้าแสดงความคิดอะไรก็ได้ แต่เมื่อเราให้ความสำคัญ และยอมรับในความคิดเหล่านั้น และนำไปปฏิบัติ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้พวกเขาเกิดความศรัทธาในองค์กร และเต็มใจทำงานมากขึ้น เพราะถือว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ และมีส่วนร่วมในการคิด หรือทำสิ่งต่างๆ ซึ่งถ้าสิ่งนั้นประสบความสำเร็จ ก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management

หมายเลขบันทึก: 2618, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:56:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)