จงรักษาตนไว้ด้วยสติปัญญา อย่าปล่อยให้ขาดสติ การปล่อยจิตใจเลื่อนลอยไปกับอดีตอันเป็นเรื่องเก่า ๆ หรือลอยไปกับการใฝ่ฝันสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึง ทำให้ไร้ค่าไร้ความหมาย จงตั้งสติให้อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตที่ขาดสติก็เหมือนซากศพที่ยังมีแค่ลมหายใจ ไม่มีสภาพของความเป็นตัวเอง มีแต่จะตกเป็นเครื่องมือให้แก่คนอื่น ให้คนอื่นหลอกใช้   จึงควรรักษาตนไว้ด้วยสติ ด้วยปัญญา จะได้ไม่เผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร และไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ของใครอีก