คุณอำนวย เบอร์ 2 (4)

บอย สหเวช
เมื่อคุณเอื้อเปิดใจ พร้อมให้การสนับสนุน คุณกิจหลายคุณกิจเปิดใจที่จะเล่า Tacit เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน คุณอำนวยมือใหม่ ทำงานได้ง่ายขึ้นครับ

    คุณอำนวย เบอร์ 2 (1)   ,  คุณอำนวย เบอร์ 2 (2) , คุณอำนวย เบอร์ 2 (3)
   
  
   หลังจากที่ผมได้ไปนำเสนอชุมชนสำนักงานเลขานุการ ที่ UKM 2/49  ที่สงขลากลับมา หน่วยประกันคุณภาพได้นำรายละเอียดที่ผมบันทึกใน Blog จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนไปแจ้งเวียนให้ทุกคณะฯ ได้รับทราบ ผมโชคดีครับที่มีคุณเอื้อ คือ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้ให้โอกาส และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน ผมได้สอบถามหลายแห่งพร้อมที่จะนำสิ่งที่ทุกคนช่วยกันคิดมาประเมินการประกันคุณภาพในรอบนี้ และพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

   แบ่งปันความรู้
    
   จากเวที UKM ที่มีโอกาสไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนคอเดียวกัน ส่วนหนึ่งได้ไปช่วยตั้งชุมชนคนพัสดุขึ้น สำหรับในมหาวิทยาลัยนเรศวร ความจริงมีการรวมตัวผู้ปฏิบัติงานพัสดุแบบไม่เป็นทางการอยู่แล้ว คือ คุณปทุมพร อโหสิ หัวหน้างานพัสดุ มีการพบปะกับสมาชิกที่ทำงานพัสดุอยู่แล้วเป็นประจำเกือบทุกเดือน เพียงแต่ผมเข้าช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับ Blog เพื่อใช้เป็นเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ http://www.gotoknow.org/pasadu

    จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรสายสนุนด้วยกัน ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญให้ผมไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Blog  ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการจุดประกาย KM อย่างหนึ่งและถือเป็นการแบ่งปันความรู้กันครับ การไปทำหน้าที่วิทยากรในครั้งนั้น ทำให้เรียนรู้ถึงวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนหลายระดับ

    ไม่ว่าผมจะไปทำหน้าที่ ณ ตรงจุดใด ผมคือ บอย สหเวช คำว่า บอย เป็นชื่อเล่น นั้นหมายถึง การไม่เป็นทางการ เพราะการทำอะไรที่เป็นทางการจะไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ ส่วนคำว่า สหเวช คือ การเตือนสติตัวเองว่าเราทำงานอยู่ที่สหเวช ต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาบ้านของเราให้แข็งแรง วันนี้ผมได้ตั้งชุมชนสหเวช-มน. http://www.gotoknow.org/kmahs ใช้วิธีแบบไปไม่เป็นทางการ ในการแนะนำบุคลากรในคณะฯ เดิมเริ่มจากสายสนับสนุนที่ละคนสองคน ในการแนะนำเรื่อง Blog และค้นหา Tacit ของแต่ละคนไปพร้อม ๆ กัน ผมมีการสื่อสารเรื่องเข้ามาในคณะ ผ่านทาง e-news today ทุกวัน (โดยการส่ง e-mail ให้กับทุกคนในคณะ)  ถือโอกาสนำ Blog ที่น่าสนใจโดยทำเป็น Link ให้ทุกคนได้คลิ๊กเข้าไปอ่าน และแนะนำชุมชนคณะสหเวช-มน.ด้วย สิ่งสำคัญโชคดีที่มีผู้บริหารหมายเลข 1 ของคณะฯ รศ.มาลินี ธนารุณ เป็นผู้นำสำคัญในเรื่อง KM และพร้อมให้การสนันสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     แบ่งปันประสบการณ์

    การเป็นคุณอำนวยของผมนั้นเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้ตั้งใจมารับบทบาทการเป็นคุณอำนวย
และถึงเป็นคุณอำนวย เป็นคุณอำนวย เบอร์ 2 ที่พยายามเรียนรู้ต่อไป ทุกอย่างไม่มีคำว่าดีที่สุด สำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มเล่นบทคุณอำนวย โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนอย่างผมนั้น ผมว่าลำดับแรก

  • เปิดใจกับคุณเอื้อ ในบรรยากาศที่คุณคิดว่าใช่นะครับ นำสิ่งที่ตนเองมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้มีคุณภาพ เล่าให้ผู้บริหารได้ทราบด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจของตนเอง โดยไม่ได้มุ่งหวังถึงความดี ความชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แววตา กริยาท่าทางที่ออกมาจากใจในพลังแห่งความดี จะเป็นสื่อที่ดีอย่างหนึ่ง (ทำความดีโดยไม่หวังผล เน้นที่การกระทำ ผลที่ได้จากการกระทำ คือ ผลกำไรที่ตกกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน)
  • ถ้าผู้บริหารเปิดใจรับฟังและพร้อมสนับสนุน นั้นถือว่าเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของคุณอำนวยมือใหม่ที่พร้อมจะเดินไปอย่างมีความหวัง
  • สร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างคุณกิจให้ได้ เครื่องมือตารางอิสรภาพ ช่วยตรวจสอบความสำเร็จของแต่ละก้าวที่จะนำไปสู่เป้าหมาย และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน
  • ลำพังบุคลากรสายสนับสนุน ไม่อาจสามารถครับ ที่จะสร้างการยอมรับให้บุคลากรในสายเดียวกันฟังและคล้อยตามได้ ในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของหน่วยงานคุณที่ไม่เคยปฏิบัติ เพราะการติดกับระบบสั่งการ หากคุณมีผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพที่เป็นกันเองและทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยากพูดคุยด้วย นั้นถือว่าเป็นเส้นทางลัดอันสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้หลายคนได้พูดคุย Tacit อย่างเปิดใจ เมื่อคุณเอื้อเปิดใจ พร้อมให้การสนับสนุน คุณกิจหลายคุณกิจเปิดใจที่จะเล่า Tacit เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน คุณอำนวยมือใหม่ ทำงานได้ง่ายขึ้นครับ
  • การเปิดใจทุกคน คุณอำนวยจะต้องสร้างบรรยากาศ ความรู้สึกที่เป็นกันเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เรียนรู้บุคลิกภาพของแต่ละคน มีจิตที่เป็นสาธารณะ เห็นความสำคัญของส่วนรวม มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับในสายตาของคุณเอื้อ และคุณกิจ

                                                                                                                      บอย
                                                                                     ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

                                          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#คุณอำนวย#okm#qa

หมายเลขบันทึก: 26067, เขียน: 02 May 2006 @ 14:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมเลยครับ
บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญครับ เป็นทำการบ้านของผมไปด้วยครับ
  • ยินดีช่วยอาจารย์ครับ ในส่วนที่อาจารย์คิดว่าผมพอจะช่วยได้ครับ
วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     ดีมากเลยครับ  ส่วนของผมกำลังลงมือเขียนอยู่ครับ