สุขภาพโค สู่ ฅน

 สบายๆวันหยุดแต่ไม่หลุดหน้าที่ JJ ได้ติดตาม ผศ.น.สพ.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ทีมงาน (อ.นส.พ คณิต คุณพิชชา และ คุณเพ็ญ) ไป "เรียนรู้ โครงการบริการวิชาการของทีมงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย จากภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ และ คณะ" จัดขึ้นโดยมีเกษตรกรจากจังหวัดในภาคอีสานกว่าสามสิบท่านมาเข้า "เรียน รู้ และ แลกประสบการณ์ตรง" จัดรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ และ ๓๐ เมษายน ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์

 กิจกรรมจัดขึ้นโดยมีการ เล่าประสบการณ์ตรงของ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์ และ เกษตรกร มีกิจกรรมที่เรียกว่า Action Learning เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในฟาร์มด้นหลังคณะสัตวแพทย์ ของท่าน รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองประธาน KKU_KM ของเรา

อาจารย์ อ๋อย กำลังกล่าวต้อนรับเกษตรกร ชาวพี่น้องจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดข้างเคียง ๓๐ กว่าท่าน

อาจารย์ ดร.อ๋อย เจ้าแม่ "โคขุน" กำลังทบทวน Explicit Knowledge เรื่องการจัดการดูแลสุขภาพโคในวงจรชีวิตโค JJ ฟังแล้ว "หากโคดีไม่มีโรค เช่น วัณโรค แท้งติด วัณโรคเทียม และ โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย" ฅน ก็จะได้บริโภค "

 "โค ที่สมบูรณ์  ฅนก็จะปลอดโรค" ฟังวันนี้เลยนึกถึง

  แดจังกึม ที่จบไปแล้ว แต่นำมาฉายรอบ ๒ JJ รอซื้อ CD ราคาไทยๆที่ไม่มี Virus ครับ

 การดูแล "โค หรือ วัวนม คงเสมือน ในหนังแดจังกึม ที่เคยลงใน Blog วัวดื่มน้ำกำมะถัน ไปกลั่นในร่างกายวัวกลายเป็นนมพิษ เกือบเอาชีวิตคนได้"

 แดจังกึม(๘)หมอกับการวิเคราะห์หาสาเหตุ

JJ