นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับมอบเงินบริจาคจากภก.สมพล  วุฒิกรวิภาค รองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมจิตอาสาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยและแก่ผู้ดูแล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตรงตามนโยบาย hhc ( Human Health Care ) ซึ่งเป็นนโยบายสากลของกลุ่มบริษัทเอไซ

ซึ่งครั้งที่ 3 นี้ ในวันที่ 27 เมษายน 2552 คุณสมพล  วุฒิกรวิภาค ได้เป็นตัวแทนของ    คุณทวีศักดิ์ (ประธานบริษัท เอไซ ) ในการเดินทางมามอบเงินบริจาคแก่กองทุนชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมานั้นคุณทวีศักดิ์ จะมามอบด้วยตัวท่านเอง แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณสมพลหรือคุณทวีศักดิ์ มานั้นทุกท่านล้วนมี อุดมการณ์ มีทัศนะคติ ที่ดีต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ในชุมชนไม่แตกต่างกันเลย อาจารย์   นิพัธ ได้เล่าเรื่องราว กิจกรรมต่างๆของชมรมจิตอาสาในชุมชนและในโรงพยาบาลพุทธชินราช ให้คุณสมพลได้ฟัง อาจารย์ได้พูดถึงภาพกิจกรรมทางไหลของน้ำใจที่ไหลผ่านเพื่อนมนุษย์ทุกคนในสังคมในชุมชนโดยชมรมจิตอาสาที่มอบให้แก่กันจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วสามารถแผ่ขยายใหญ่ขึ้นด้วยตัวของกิจกรรมและคนที่ทำกิจกรรมเหล่านั้นเอง โดยไม่มีการบังคับกำหนด กฏเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้น ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วย ความรัก ความห่วงใยที่เพื่อนมนุษย์มีต่อกัน  ซึ่งคุณสมพล ได้ยกย่องและชื่นชมในกิจกรรมของชมรมจิตอาสาเป็นอย่างมากท่านยินดีที่จะให้ช่วยเหลือในกิจกรรมดีเช่นนี้ต่อไป

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณสมพลและคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบสิ่งดีๆให้สังคมในวันนี้คะ