1. การใช้งานโปรแกรม photoscape  หาได้จากhttp://www.photoscape.org/ps/main/download.php

2.  วิธีการใช้งาน   

         http://gotoknow.org/blog/littletheme/149121

 

 

                                                          ต้องขอบคุณ ทุกๆที่มาครับ