โครงการครุวิจัยเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา โดยพวกเราที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ได้ส่งโครงการไปให้ทาง สกว.พิจารณาและคัดเลือก เมื่อได้รับการคัดเลือกก็จะเข้าประจำที่ศูนย์ต่างๆ เป็นเวลา ๑เดือน ได้แก่ ศูนย์หอดูดาวเกิดแก้ว ศูนย์บรรพชีวินภูกุ้มข้าว และศูนย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พวกเรา ๓๓ ชีวิต ได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยมหาสาคามตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙

นับจนถึงวันนี้ก็ปาเข้าไป ๒๘ วันแล้ว พวกเราได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา พวกเราได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับงานวิจัย จนต้อง....บอกต่อๆ กัน

พวกเราตั้งใจกันไว้ว่าจะช่วยกันเขียนบันทึกหลังจากที่ต่างคนต่างกลับไปทำงานแล้ว ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าใครไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร

ขอใช้ช่องทางนี้เป็นทางด่วนพิเศษ

ใครสนใจก็ขอให้ช่วยๆ กัน แจม.

ขอบคุณมากครับ