วิ่งหนี...หาอะไร

ความมืดปกคลุมรอบด้าน...
มองเห็นแสง...รางๆ..เบื้องหน้า
วิ่งไป...หา..อย่างดีใจ
ใน"แสง"ที่เห็นนั้น
ยิ่งเข้าไป...ยิ่งชัด
แสง..ยิ่งสว่าง..
เราถูกกลืน...ไปในแสงนั้น
เมื่อหันกลับ..มอง
ความ"มืด"ที่ไล่ตาม...
กลับจางหายไป...