ตามรอย Reticulocyte ตอนที่ 2...เป้าหมายของโครงการ

ตาค่ะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความตั้งใจในการศึกษา + ความใคร่รู้ว่าค่า RNA ในตัวอย่างเลือดที่ระยะเวลาต่างกันให้ผลที่สอดคล้องหรือต่างกัน เพื่อ นำค่าที่ได้มาขยายผลในการจัดเก็บตัวอย่างเลือดไว้ทำการทดสอบ reticulocyte count ต่อไป

        จากแรงบัลดาลใจ เพื่อเข้าสู่การพัฒนางาน Patho otop2 ทีมงานก้าวสู่ขั้นที่2 มีการปรึกษาถึงเป้าหมายของโครงการ ตั้งวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และวางแผนงาน ดังนี้

        เป้าหมายของโครงการ คือ  ความตั้งใจในการศึกษา + ความใคร่รู้ว่าค่า RNA (reticulocyte) ในตัวอย่างเลือดหลังเจาะเก็บที่ระยะเวลาต่างกันให้ผลที่สอดคล้องหรือต่างกัน และหากเป็นไปได้ เราจะนำค่าที่ได้มาขยายผลในการจัดเก็บตัวอย่างเลือดมาทำการทดสอบ reticulocyte count ที่แพทย์สั่งเพิ่มหลังทราบผล CBC ในระหว่างวันและจัดเก็บตัวอย่างเลือดที่แพทย์สั่งทำการทดสอบ reticulocyte count หลัง 15.30 น. ที่  ER Lab ไว้ทำการทดสอบวันถัดไป โดยไม่ต้องเจาะเลือดผู้ป่วยใหม่

        วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าร้อยละ  reticulocyte  จากตัวอย่างเลือดในระยะเวลาที่ต่างกัน

 2.  เพื่อดูความสอดคล้องของค่าร้อยละ  reticulocyte โดยวิธีการทางสถิติและดูคุณภาพของสเมียร์

       ตัวชี้วัด

 1.  ค่าร้อยละ  reticulocyte ให้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกันโดยที่คุณภาพของสเมียร์ยังติดสีดีและคมชัด

 2.  สามารถนำตัวอย่างเลือดมาทำการทดสอบ reticulocyte count ในระหว่างวันและจัดเก็บตัวอย่างเลือดไว้ทำการทดสอบ reticulocyte count วันถัดไปได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บมาเล่าความเห็น (1)

นายดำ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
 เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับ สงสัยได้ที่ 1 อีกแล้วครับท่าน