Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

คลิกดูเพิ่มเติมได้ที่.....>>>ธรรมะจักร


 

Image

ไม่สายเกินแก้

เจ้าดินสอ...ขีดเขียนไปตามเรื่อง
อยู่เนือง...เนือง ถูกผิด...คิดสงสัย
อยากขีดเขียน...ก็ละเลงไม่เกรงใจ
คิดเดี๋ยวไง...แกล้งให้....ยางลบทำ

เจ้ายางลบ...คอยกลบแก้แต่ที่ผิด
ที่ดินสอ...ไม่คิดแก้มัวแต่ขำ
มองยางลบ...คอยแก้ไขให้ประจำ
เป็นแบบนี้...ซ้ำ ซ้ำ ทุกวันไป...


จนวันหนึ่ง เจ้ายางลบ... เริ่มเบื่อหน่าย
จึงเริ่มหาย...จากดินสอ...เลิกแก้ไข
เจ้าดินสอ...เริ่มรู้ตัวที่ทำไป
จนสำนึกผิดได้....ในทันที


ว่าจะทำอะไร....ควรคิดก่อน
ไม่วู่วาม.....ใจร้อนเหมือนก่อนที่
เจ้ายางลบ...ยังแก้ไข...ให้ถูกดี
เพราะวันนี้....เราทำได้ให้ถูกเอง...

คัดลอกจาก
ผู้หยิงไร้เง้า imagine


ผิดครั้งแรก  จงอภัยใครก็เคย

ผิดครั้งสอง  อย่าละเลยครูของเรา

ผิดครั้งสาม  แก้ตัวใหม่อย่าให้เขลา

ผิดอีกคราว  หมดปราณียากอภัย

อันความผิด นี้หรือ คือไฉน

ไม่มีใคร ล่วงรู้ อยู่ก่อนหน้า

เพราะถ้ารู้ ว่าผิด คงมิพา

ให้ตัวมา พัวพัน อยู่อย่างนี้

 


 

" คิดดี พูดดี ทำดี เป็นศรี เป็นพร สูงสุด "

ไม่มี พรเทพ พรมนุษย์ เปรียบประดุจ ความดี ที่ทำเอง


...สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก..