ของฝาก

ของฝากสำหรับผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กเก่งคิด แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คิดจินตนาการและความคิดรวบยอด ให้กับเด็กๆจากการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 1. พาเด็กๆไปเดินเล่นนอกบ้าน หรือสวนสาธารณะ ชี้ชวนให้ลูกสังเกต เปรียบเทียบสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น สังเกตลักษณะของใบไม้ ดอกไม้ แล้วนับจำนวนใบไม้ ดอกไม้ 2. เล่านิทาน/อ่านนิทานให้เด็กฟัง และทำกิจกรรมระหว่างหรือหลังการเล่านิทาน เช่น - หนูลองคิดต่อนิทานเรื่องนี้ให้จบไม่เหมือนเดิม - หนูลองเปลี่ยนชื่อนิทานเรื่องนี้ใหม่ เพราะอะไรถึงใช้ชื่อนี้ - จากปกหนังสือนี้ หนูลองเดาว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไร - ถ้าหนูเลือกได้ จะเป็นตัวละครตัวไหนในเรื่องนี้เพราะอะไร - หนูลองเปลี่ยนสัตว์ (ผลไม้หรืออื่นๆ)ที่อยู่ในเรื่องเป็นสัตว์(ผลไม้หรืออื่นๆ)ใหม่ทั้งหมดแล้วเรามาเล่ากันใหม่ 3. เล่นทายปริศนาคำทาย อะไรเอ่ย เช่น - อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง (เต่า) - อะไรเอ่ย หูยาวตากลม รูปร่างประเปรียว วิ่งเร็วกินผักเป็นอาหาร (กระต่าย) หลังจากได้คำตอบแล้ว ให้สนทนาพูดคุยถึงสิ่งที่เป็นคำตอบนั้นๆ ปริศนาคำทายที่ใช้ทาย เด็กๆใ ควรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและไม่ยากเกินไป เช่น สัตว์เลี้ยง ร่างกายของเรา สิ่งต่างๆ รอบตัว เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ 4. ให้เด็กๆต่อเติมภาพโดยผู้ปกครองเขียนภาพวงกลม หรือสี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมในกระดาษ ขนาด เอสี่ แล้วให้เด็กต่อเติมเป็นภาพตามที่เด็กๆต้องการ 5. ให้เด็กร่วมกิจกรรมในครอบครัว เช่น - ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ร่วมกัน ให้เด็กแสดงความคิดเห็นว่าควรปลูกตรงไหน และทำตามความคิดเห็นของเด็ก ปลูกเสร็จให้เด็กช่วยรดน้ำดูการเจริญเติบโต - ชวนเด็กๆทำความสะอาดบ้าน /ห้องเรียน ลานบ้าน สนามหญ้า ตัดหญ้า จัดห้องนอน ให้เด็กแสดงความคิดเห็นว่าควรจะจัดแบบไหน จัดอย่างไร - ชวนเด็กทำอาหารร่วมกัน เพื่อฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิด แสดงความเห็นในสิ่งที่เขาอยากทำ ในขณะทำอาหารหรือทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้ปกครองควรใช้คำถามตามกระบวนการแก้ปัญหาให้เด็กได้พัฒนากระบวนการคิด เช่น ขนมครกนี้ถ้าทิ้งไว้นานจะเป็นอย่างไร เราจะทำอย่างไรไม่ให้ขนมครกไหม้ จะมีวิธีเอาขนมครกออกได้อย่างไรบ้าง หนูจะเลือกวิธีไหน (ลองทำตามที่เด็กเสนอ) มันเป็นไปตามที่หนูคิดไว้หรือไม่ เด็กจะได้พัฒนาความคิดอย่างเป็นกระบวนการ หรือลองเล่นทายสิ่งของต่างๆที่มีกลิ่น หรือมีลักษณะนิ่มกับลูก โดยเล่นเอาผ้าผูกตา ให้เด็กเอาของมาให้ลูกดม แต่ห้ามเด็กจับ แล้วให้เด็กทายว่าของชิ้นนั้นคืออะไร 6. ให้เด็กได้เล่นบล็อกไม้ ของเล่นก่อสร้าง ปั้นดินน้ำมัน การเล่นเหล่านี้จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี โดยขณะที่เล่นให้ถามเด็กด้วยว่ากำลังทำอะไรให้เด็กเล่าให้ฟัง 7. ให้เด็กมีโอกาสเล่นตามลำพังโดยผู้ใหญ่ไม่เข้าไปแทรกแซง เพื่อจะได้จินตนาการสร้างสรรค์ 8. ชวนเด็กแต่งนิทาน เริ่มแรกอาจจะสลับกันแต่งคนละประโยค ต่อมาให้เด็กแต่งเองว่าอยากจะให้จบอย่างไร 9. จัดเตรียมอุปกรณ์ของเล่นสร้างสรรค์ต่างๆไว้อย่างพอเพียง ไม่จำเป็นต้องเป็นของเล่นชิ้นๆที่ซื้อหามาทั้งหมด อาจเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ เช่นกล่อง ถุง กระดุม เชือก เพื่อให้ได้ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆอย่างอิสระ 10. จัดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบลงมือทำกับสื่อวัสดุ ผ่านกระบวนการคิด เช่น การทดลอง การประกอบอาหาร การประดิษฐ์ สร้างสถานการณ์แก้ปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ของฝากสำหรับผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กเก่งคิดความเห็น (0)