การประชุมทีมวิจัยจริงๆซะที

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานนัดเจอสมาชิกทีมวิจัยเอาแบบจริงจัง จริงๆนะ โดยได้ทำการสรุปภาพรวมการทำงานว่า ทำอะไร ทำไปถึงไหนแล้วบ้าง การใช้จ่ายตั้งแต่ที่ผ่านมาถึงอนาคตจะเป็นอย่างไร

การประชุมใช้ที่โต๊ะทำงานของเบียร์ซึ่งมีคนเข้ามาวุ่นวายเยอะไปหน่อยแต่ก็พอไหว

ครั้งหน้าเราจะนัดกัน 8 - 11 พ.ค. ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น.เพื่อเริ่มเขียนรายงานวิจัยสิ่งไหนขาดเราก็จะออกไปหากันต่อไป

ได้จัดทำเอกสารประกอบเพื่อดูว่าใครจะทำอะไร นัดกันไม่อยากให้เป็นการบังคับใจมาทำ แต่เมื่อนัดแล้วก็ต้องเป็นนัด

เริ่มประชุมบ่ายโมง เลิกประชุมเวลา สามโมงกว่าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (1)

นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 

ปัญหาการประชุมในครั้งหน้า

๑. ต้องให้ความสำคัญกับการประชุมมากยิ่งขึ้น

๒. ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสาร สถานที่ ตลอดถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วิธีการแก้ไข

๑. สะสางภาระอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานวิจัย (อนากุลา จ กัมมันตา การทำงานไม่คั่งค้าง เป็นมงคลกับชีวิต) ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันประชุมนัดหมาย

๒. เตรียมเอกสาร ทำโครงร่าง วาดโครงสร้างในมันสมอง ฯลฯ ให้พร้อมก่อนถึงวันประชุมนัดหมาย

แล้วเจอกันนะเจ้าค้า