เมื่อวานนัดเจอสมาชิกทีมวิจัยเอาแบบจริงจัง จริงๆนะ โดยได้ทำการสรุปภาพรวมการทำงานว่า ทำอะไร ทำไปถึงไหนแล้วบ้าง การใช้จ่ายตั้งแต่ที่ผ่านมาถึงอนาคตจะเป็นอย่างไร

การประชุมใช้ที่โต๊ะทำงานของเบียร์ซึ่งมีคนเข้ามาวุ่นวายเยอะไปหน่อยแต่ก็พอไหว

ครั้งหน้าเราจะนัดกัน 8 - 11 พ.ค. ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น.เพื่อเริ่มเขียนรายงานวิจัยสิ่งไหนขาดเราก็จะออกไปหากันต่อไป

ได้จัดทำเอกสารประกอบเพื่อดูว่าใครจะทำอะไร นัดกันไม่อยากให้เป็นการบังคับใจมาทำ แต่เมื่อนัดแล้วก็ต้องเป็นนัด

เริ่มประชุมบ่ายโมง เลิกประชุมเวลา สามโมงกว่าได้