เมื่อวานโทรหาอาจารย์จะปรึกษางานไอเอสอาจารย์บอกให้ไปหาที่ตึกชีวเพราะติดเป็นวิทยากรเกรงใจอาจารย์นะกลัวไม่ว่างแต่อาจารย์บอกไม่เป็นไรมีวิทยากรพิเศษ พอไปถึงจึงรู้ว่าเป็นครูยุทธคนหล่อ