เพลงโรคไข้เลือดออก


ปราบยุงลายใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพลง ชุด โรคไข้เลือดออกนี้ตัดตอนมาจากปริญญานิพนธ์ เรื่อง ผลการเรียนเรื่องโรคไข้เลือดออกโดยใช้เพลงเป็นสื่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของนายไชยญาณ  บุญยศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น  มีขันหมาก ให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษา มีทั้งหมด ๑๒ เพลง

๑. เพลง บอกขอบอก     

คำร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                                

ทำนอง เพลงลูกเสือ (นกโพระดก)                                                                                      

ขับร้อง  วราพร  ขุนแท้                                                                                                  

เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

    บอกขอบอก  โรคไข้เลือดออกนั้นร้ายแรง 

ทั่วทุกแห่ง  ลูกเล็กเด็กแดงระวังให้ดี  

ระวังยุงลาย นำเชื้อไวรัสเดงกี้  

กัดเรานี้  ทำให้เป็นไข้เลือดออก

 

๒.เพลง ระวังยุงลาย                                                                                                          

คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                      

ขับร้อง-เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

   หน้าฝนทุกคนสุขล้ำ         ชื่นฉ่ำน้ำฝนชื่นใจ                                                                          

พวกเราร่าเริงแจ่มใส            แต่รู้ไหมโรคภัยก็มา

   โรคนั้นคือไข้เลือดออก     ขอบอกรู้กันถ้วนหน้า                                                                  

พอฝนร่วงลงจากฟ้า            จะเพิ่มอัตราแหล่งเพาะยุงลาย

   หน้าฝนทุกคนอย่าพลั้ง     ระวังเรื่องการเป็นไข้                                                                    

ยุงลายชุกชุมมากหลาย       กัดเราคราวใดปล่อยเชื้อไวรัสมา

   ระวังโรคไข้เลือดออก      หากปล่อยให้ช็อกจักยากรักษา                                                      

เมื่อถึงหน้าฝนทุกครา         จำไว้หนา......ระวังยุงลาย

 

 

๓. เพลง ยุงลายมีอันตราย     

 คำร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                                

ทำนอง อัศวลีลา (ม้าย่อง)                                                                                                

ขับร้อง  สนั่น  มีขันหมาก                                                                                                  

เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

   ยุงลายมีอันตราย                                   กัดแล้วทำให้เป็นไข้เลือดออก                 

 ยุงลายนั้นร้ายไม่หยอก                               กัดแล้วหลบหายแฝงกายในบ้าน

   หิวขึ้นก็ออกเที่ยวดูดเลือดเป็นอาหาร          ไม่อิ่มกัดจนรำคาญ                        

ตรงนี้ ตรงนั้น คันทั้งร่างกาย                        ร้ายกว่าเสือที่ว่าร้าย  เด็กเล็กทั้งหลาย  จงได้สังวร

   ยุงลายหากินกลางวัน                              เรารู้เร็วพลันป้องกันไว้ก่อน                        

นำโรคร้ายบั่นทอน                                    กัดแล้วเดือดร้อนเมื่อตอนเป็นไข้

   เร่งปราบต้องรีบกำจัดลูกน้ำยุงลาย             หากปล่อยให้แพร่กระจาย                            

ผลลัพธ์สุดท้ายโรคร้ายเบียดเบียน                ต้องปราบด้วยความหมั่นเพียรทั้งที่โรงเรียน บ้านและชุมชน

 

๔. เพลง ยุงลาย     

 คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                         

ขับร้อง-เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

      ยุงลายตัวผู้ตัวเมีย         อายุเฉลี่ยนั้นไม่เท่ากัน

ยุงลายตัวผู้สิบวัน                แต่ตัวเมียนั้นเป็นเดือนรู้ไหม

      ยุงลายเมื่อโตเต็มที่       รีบรุดทันทีไปแหล่งน้ำใส

ยิ่งน้ำฝนเป็นที่ถูกใจ            ต่างลงวางไข่สี่วันเป็นลูกน้ำ

      สิบวันเป็นตัวอ้ายโม่ง    ชีวิตเชื่อมโยงเวียนว่ายผุดดำ

โตไวแหวกว่ายประจำ          สองวันหนีน้ำขึ้นเป็นยุงลาย

 

๕. เพลง พิชิตยุงลาย     

คำร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                                

ทำนอง เพลงศรีนวล                                                                                     

ขับร้อง  วราพร  ขุนแท้                                                                                                  

เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

         แม้เราควบคุมยุงลาย                         ไม่ให้ขยายพิษภัยแพร่พันธุ์

ปลอดโรคร้ายไข้เลือดออกนั้น                      ยุงลายสูญพันธุ์ชีวันปลอดภัย

         ยุงลายนำไข้เลือดออก                      ต้องบอกให้รู้ไว้

มียุงลายแพร่เชื้อโรคภัย                              ร่วมใจกันคิดปราบปราม

ไข้เลือดออกจะไม่คุกคาม                           พร้อมกันทุกยามกำจัดยุงลาย

 

 ๖. เพลง สาเหตุของโรคไข้เลือดออก     

คำร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ

ทำนอง  เพลงรำโทน

 ขับร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ-วราพร  ขุนแท้

เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

      ยุงลายนำไวรัสมา                         ร้ายแรงชื่อว่าไวรัสเดงกี้

ยุงลายกัดเราทันที                              ถ่ายเทเชื้อมีเข้าสู่ร่างกาย

      ไวรัสเข้ามาพันพัว                        แฝงกายฟักตัวสามวันขึ้นไป

จนเรากระสับกระส่าย                          ตัวร้อนเหมือนไฟเป็นไข้ล้มป่วย

      ยุงกัดซ้ำ                                   ใครไม่ช่วย

เราอาจม้วยเส้นเลือดฝอยแตก              พิษไวรัสแทรกเกิดอันตราย

เส้นเลือดรั่วพลาสม่า                          ไหลซึมออกมามากมาย

ไม่พอเลี้ยงร่างกาย                            เกิดการช็อกได้ร้ายแรงน่าหวั่น

 

 

๗. เพลง อาการไข้เลือดออก     

คำร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                                

ทำนอง เพลงลาวลำปางใหญ่                                                                                     

ขับร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                                  

เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

      ไข้เลือดออกนั้น                       จะมีอาการไข้สูงหน้าแดง

เบื่ออาหารคลื่นไส้จนท้องแกว่ง          เกิดจุดเลือดแดงที่ผิวหนัง

      ตามลำตัวและแขน                   ปวดท้องแน่นประดัง

กำเดาไหล ถ่ายสีคล้ำย่ำแย่จัง           ต้องระวังช็อกในรายรุนแรง

ควรพินิจให้แจ้ง จักได้ช่วยทัน           เตรียมหาทางป้องกันโรคนั้นก่อนเป็น

 

 

๘. เพลง ไข้เลือดออกสามระยะ     

 คำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                         

เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

      (สร้อย) ไข้เลือดออกฉันจะขอบอกมีสามระยะ

      หนึ่งนั้นสามวันไข้จัด                           กินยาบำบัดไข้ไม่ลดละ

ปวดหัว เซื่องซึม ปวดท้อง                         อาเจียนเป็นกอง กระหายน้ำจริงนะ

อาจพบผื่นแดงทั่วร่าง  อาจพบผื่นแดงทั่วร่าง  เมื่อคลำสีข้างตับโตด้วยละ

       (สร้อย) ไข้เลือดออกฉันจะขอบอกมีสามระยะ

      ขั้นสองขั้นอันตราย                            ไข้เริ่มลดไปอย่าดีใจล่ะ

เหงื่อไหล ตัวเย็น ปากเขียว                        เหงื่อออกมากเชียว ชีพจรเบานะ

ผ่านพ้นไปได้เจ็ดวัน  ผ่านพ้นไปได้เจ็ดวัน      ไม่ช็อกฉับพลันโชคดีแล้วจ้ะ

       (สร้อย) ไข้เลือดออกฉันจะขอบอกมีสามระยะ

      ขั้นสามไข้พลันกลับฟื้น                       ดีวันดีคืนสดชื่นเลยนะ

เริ่มหิวอยากกินอาหาร                               บ่งบอกอาการดีขึ้นแล้วจ้ะ

รวมแล้วไม่เกินสิบวัน รวมแล้วไม่เกินสิบวัน     นี่แหละอาการไข้เลือดออกละ

       (สร้อย) ไข้เลือดออกฉันจะขอบอกมีสามระยะ

 

 

๙. เพลง สงสัยทำอย่างไร     

 คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                 

ขับร้อง  สนั่น  มีขันหมาก                                                                                                  

เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

      เมื่อเราเกิดสงสัย                           ว่าเป็นไข้เลือดออก

ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว                                  แม้เรากลัวจะเกิดการช็อก

หมอให้เราใช้พาราฯ                             แอสไพรินนั้นหนาใช้ไม่ได้หรอก

      รับประทานอาหาร                         คาวหวานไม่มีการล็อก

ผงเกลือแร่ละลาย                               ดื่มแล้วชื่นใจช่วยให้แรงพูนพอก

กางมุ้งนอนให้สบาย                            ป้องกันยุงลายแพร่ไข้เลือดออก

 

 

๑๐. เพลง ไปหาหมอซะ  

 คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                                                         

ขับร้อง-เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

      ก่อนช็อก                          เหงื่อออกตัวเย็น

มือเย็น เท้าเย็น                        กระสับกระส่าย

ใจหวิว                                   หน้ามืดตาลาย

ปัสสาวะไม่ได้                         ไปหาหมอซะ

      เลือดออก                        เลือดกำเดาไหล

อาเจียนและถ่าย                      เป็นเลือดอย่างนี้

จะขอเตือน                            อย่ามัวรอรี

อาการไม่ดี                            ไปหาหมอซะ

      ปวดท้อง                         อาเจียนเรื่อยไป

ดื่มน้ำไม่ได้                           ไข้เกินเจ็ดวัน

ไม่มั่นใจ                               เป็นอย่างไรนั้น

อย่าช้าชวนกัน                       ไปหาหมอซะ

 

 

๑๑ เพลง คน ยุงลาย ไวรัส  

 คำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ                                                               

 เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

      คนเมื่อถูกยุงลาย                            ที่มีเชื้อร้ายมากัดกายา

คนจะป่วยขึ้นมา                                   ชื่อโรคนั้นหนาคือไข้เลือดออก

      คนจะไม่สบาย                               ก็ด้วยยุงลาย ไวรัสเดงกี้

คนจะทุกข์ทวี                                      หากไม่หลีกหนีโรคไข้เลือดออก

      คนต้องปราบยุงลาย                        พาหะเชื้อร้ายไวรัสเดงกี้

คนจะสุขทวี                                        ถ้าหากไม่มียุงลายนำโรคมา

 

 

๑๒. เพลง วิธีกำจัดยุงลาย     

คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ

 

ขับร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ-วราพร  ขุนแท้

เรียบเรียงดนตรี  ทรงเดช  ขุนแท้

      (สร้อย ร้องพร้อมกัน)

      ยุง ยุงลาย                                                มันเกิดมากมายที่ไหนก็มี

พวกเรามาเร็วเข้าซี  พวกเรามาเร็วเข้าซิ                 ช่วยคิดวิธีกำจัดยุงลาย

      (ร้องเดี่ยว)

      ฟัง ฟัง ฟัง                                               เพื่อน เพื่อนจงฟังด้วยความตั้งใจ

ฉันใช้วิธีง่าย ง่าย  ฉันใช้วิธีง่าย ง่าย                     ฉันเลือกใช้ทรายอะเบทน่ะซี

(สร้อย ร้องพร้อมกัน)

      ยุง ยุงลาย                                                มันเกิดมากมายที่ไหนก็มี

พวกเรามาเร็วเข้าซี  พวกเรามาเร็วเข้าซิ                 ช่วยคิดวิธีกำจัดยุงลาย

      (ร้องเดี่ยว)

      ฟัง ฟัง ฟัง                                               เพื่อน เพื่อนจงฟังด้วยความตั้งใจ

ฉันใช้วิธีง่าย ง่าย  ฉันใช้วิธีง่าย ง่าย                     ผสมเกลือไปในน้ำง่ายดี

                                                                  ......ปิดฝาโอ่งไว้ยุงลายไม่มี

                                                                  ......ภาชนะไม่ใช้คว่ำไว้ให้ดี

                                                                 .......ปล่อยปลาลงไปกินลูกน้ำง่ายดี

                                                                 .......ฯลฯ

หมายเลขบันทึก: 257491เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2009 15:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

  • ขอคารวะท่านเจ้าของบล็อกด้วย แกงเผ็ดไข่แมงดาถ้วนนี้ครับ
  • ขออนุญาตนำเพลงนี้ไปสอนเด็กได้ไหมครับ
  • ขอบคุณครับ

ขอบคุณนะคะ ที่มีเพลงดีๆๆ ให้เอาไปเผยแพร่

ลิงค์ ดาว์นโหลดใหม่

https://www.opendrive.com/files?5920209_QPJtY_f7fd

เพลง ลูกเสือไทยใฝ่ใจคุณธรรม

https://www.opendrive.com/files?5920210_MVGQ7_3eee

เพลง รำวงศูนย์ถึงสิบ

https://www.opendrive.com/files?5920211_Y1o4f_ac83

เพลง พ่อหลวงประชาธิปไตย

https://www.opendrive.com/files?5920212_2ymnQ_a36a

เพลง มาร์ชหงส์เหมราช

https://www.opendrive.com/files?5920213_cxzXF_0fda

เพลง มดแดง

https://www.opendrive.com/files?5920234_rkD8H_40cb

เพลง รักษ์สิ่งแวดล้อม

รวมลิงค์ดาวน์โหลดเพลงของอาจารย์ไชยญาณ บุญยศ ชุดขวัญเมืองปทุมธานี-ของดีเมืองปทุมฯ

วิธี download ให้ coppy link ข้างล่างไป เลือกเอาทีละเพลง และเอาไปวางที่ Address และกด Enter

เพลงขัวญเมืองปทุมธานี

https://www.opendrive.com/files/5796043_6IdEN_c6e2/kvunmaunprathumtanee.mp3

เพลงของดีเมืองปทุมฯ

https://www.opendrive.com/files/5796041_sG4AW_de19/khongdeemaunprathum.mp3

เพลงคลองหลวง

https://www.opendrive.com/files/5796042_Ix3jN_aef1/klonghlung.mp3

เพลงข้าวแช่เปิงสงกรานต์

https://www.opendrive.com/files/5796040_oZfbO_af67/khavchaiprengsongkrant.mp3

เพลงหนองเสือ

https://www.opendrive.com/files/5796039_xBfd7_6b62/hnongsuar.mp3

เพลงลาดหลุมแก้ว

https://www.opendrive.com/files/5796085_zt43J_d6f2/ladlumkav.mp3

เพลงลำลูกกา

https://www.opendrive.com/files/5796086_YEbd7_2571/lumlukka.mp3

เพลงปทุมทัศนา

https://www.opendrive.com/files/5796087_lxvoA_72cc/prathumtassana.mp3

เพลงสามโคก

https://www.opendrive.com/files/5796088_LUs7d_6594/samkok.mp3

เพลงธัญบุรี

https://www.opendrive.com/files/5796089_fUoTi_d49e/thunyaburi.mp3

เป็นเพลงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกได้ดีมากครับ ขออนุญาตนำไปดัดแปลงให้เป็นบทร้องสรภัญญะจะได้ไหมครับ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี