รายการวัตถุดิบ เป็ดเล็ก0-4 สัปดาห์ เป็ดรุ่น 5-8 สัปดาห์ เป็ดรุ่น 8 สัปดาห์-ขาย เป็ดไข่
มันบด 41.85 45.90 50.40 48.40
รำละเอียด12% 11.00 11.00 11.00 12.00
กากถั่วเหลือง46% 25.00 22.00 20.00 20.00
คาโนลา37% 14.00 12.00 10.00 6.00
ดีดีจีเอส       5.00
ไก่ป่น64% 5.00 5.00 4.50 4.50
เปลือกหอยป่น 1.00 1.00 1.00 1.00
ไดแคลเซียม พี16 1.00 1.00 1.00 1.00
เกลือ 0.35 0.35 0.35 0.35
เมทไทโอนีน 0.30 0.25 0.25 0.25
น้ำมันถั่ว   1.00 1.00 1.00
พรีมิกซ์ 0.50 0.50 0.50 0.50
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00
รายการโภชนะที่ได้        
โปรตีน% 22.04 20 18.11 18.06
พลังงาน 2,998.66 3,075.94 3,091.24 3,131.64
แคลเซียม% 1.06 1.04 1.01 0.99
ฟอสฟอรัส% 0.53 0.51 0.48 0.48
ไลซีน% 1.33 1.21 1.09 1.06
เมทไทโอนีน+ซีสตีน% 1.06 0.93 0.87 0.87
ทริปโตเฟน% 0.28 0.25 0.23 0.22
ทรีโอนีน% 0.91 0.83 0.75 0.75
ไขมัน% 2.81 2.77 2.68 3.24
เยื่อใย% 6.17 5.9 5.7 5.63