การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 3/2549 (4.3)

            หลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวัน  เพราะ  ต้องเดินสายตามพื้นที่ต่างๆทั้งงานหลวง  งานราษฎร์  ทำให้ไม่ได้รายงานเนื้อหาสาระและบรรยากาศของการประชุมเครือข่ายฯสัญจรต่อว่าเป็นอย่างไร  ทั้งๆที่มีการประชุมครั้งใหม่เกิดขึ้นแล้ว  ดังนั้น  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา  ผู้วิจัยจะขอเล่าต่อเลยก็แล้วกันค่ะ
            วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  (ต่อ)
            สำหรับเรื่องเสนอเพื่อทราบเรื่องสุดท้ายของการประชุมเครือข่ายฯสัญจร  ครั้งที่ 3/2549  คือ  การจัดการความรู้ใน 3 ระดับ  คือ  เครือข่าย  กลุ่ม  และสมาชิก  (เฮ้อ! ในที่สุดก็เข้าเรื่องของเราจนได้)  โดยประธานเริ่มต้นเป็นผู้รายงานก่อนว่าในระดับเครือข่ายฯได้มีการดำเนินการในเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง  (ผู้วิจัยไม่ขอกล่าวถึงนะคะ  เพราะ  เนื้อหาก็ซ้ำกับในวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบค่ะ)   
            จากนั้น  ผู้วิจัยเป็นผู้รายงานต่อว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง  เนื้อหาสาระโดยสรุป  ก็คือ  การลงพื้นที่ไปตามกลุ่มต่างๆที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อวางแผนการจัดการความรู้ในระดับกลุ่ม  โดยในตอนนี้คณะกรรมการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชยได้ร่วมกันวางแผนงานแล้ว  และได้ประเมินตนเองตามตารางอิสรภาพทั้งในส่วนของคุณกิจและคุณอำนวยด้วย
            ในประเด็นนี้  พี่นก  ยุพิน  ได้เสริมว่า  ตอนนี้เทศบาลได้ลงมาหาที่กลุ่ม  (เราไม่ต้องเดินไปหาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว)  เราไม่เคยเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเลย  แต่เทศบาลเขามารู้  มาเห็นเอง  เขาก็เข้ามาแนะนำให้เราเขียนโครงการเพื่อจะได้ให้งบประมาณสนับสนุน  ตอนนี้ก็ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้วเป็นเงิน 15,000 บาท  การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนอย่างนี้ก็เพราะว่า  เราทำให้เขาเห็น  เมื่อเขาเห็นเขาก็จะเข้ามาหาเราเอง  
            ประธาน  สรุปว่า  เรื่องนี้อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม  ค่อยๆทำกันไป  ถ้าใครเขียนเรื่องราวต่างๆได้ก็ขอให้ช่วยเขียน  อย่างในวันนี้เรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาอะไรบ้าง  มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว  ลองเขียนออกมาดูแล้ววันที่ 31 นี้เราเอามาคุยกัน  จะได้วางแผนแก้ไขปัญหา  แต่ตอนนี้ขอให้เราทุกคนจัดการความรู้ของตัวเองก่อนว่า  เรามีความรู้ขนาดไหนในเรื่องการทำบัญชี  จะให้ใครมาช่วย  ใครจะช่วยใคร  ผมเป็นแค่คุณอำนวย  ช่วยเสริมในเรื่องกิจกรรมต่างๆ  ในบางครั้งก็ลงมาตัดสินใจด้วย 
             ผมมองหน้าพวกเราทุกคน  เห็นว่ายังมีสีหน้าแห่งความมึนงง  สงสัยว่าการจัดการความรู้คืออะไร  เราจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ได้อย่างไร  อย่างแผนที่ภาคสวรรค์ที่เราวาดกันเอาไว้  เราจะต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะทำให้เป็นแผนที่ภาคพื้นดินได้อย่างไร  ในสภาวะที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้  ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆ  เช่น  เมื่อเราทำมาสักระยะหนึ่ง  ตอนนี้เกิดปัญหา  คือ  เถินขอแยก  แม่พริกขอแยก  เราจะจัดการอย่างไรให้มันสามารถเดินต่อไปได้  หรือวันนี้เจอปัญหามีค่าศพที่ต้องจ่ายหลายแสนบาท  เราจะจัดการกับมันอย่างไร  นี่คือโจทย์ที่เราจะต้องใช้ความรู้เข้ามาจัดการที่ทำให้เครือข่ายเราสามารถเดินต่อไปได้  ทุกคนมีความสุข  ส่วนมันจะส่งผลต่อกลุ่ม  ต่อชุมชนอย่างไร  เราคงต้องมาจัดการกันต่อไป  ผมได้รับปากกับทีมกลางเอาไว้ว่าจะเขียนบันทึกลงใน Blog แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เขียน  แต่ก็มีเอกสารแล้ว  เดี๋ยวจะค่อยๆเขียนลงไป
              จบลงอย่างสั้น  กระชับ  ได้ใจความค่ะสำหรับวาระนี้  ก็คงต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรแล้วจะเป็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)