การวินิจฉัยองค์กร

โลก(โรค)ขององค์กร
 • วันนี้ผมขออนุญาติเป็นหมอองค์กร(ฝึกหัด)
 • โรคองค์กร มีอยู่ 3 โรคใหญ่ๆ คือ
 • 1.โรคระดับบุคคล (personal Level) เช่นคนในองค์กรขาดทักษะในการคิดแก้ปัญหา วิธีแก้:ผู้บริหารสั่งจ่ายยา  Human Resoure Intervention เช่น คนขาดทักษะก็พัฒนาทักษะที่ขาดนั้น
 • 2.โรคระดับทีม (Interpersonal Team Level) อาการโรค บุคคลากรไม่สามารถทำงานไปด้วยกันได้ หรือประสานการทำงานด้วยกันได้  วิธีแก้: ผู้บริหารจ่ายยาHuman Porcess Intervention
 • นั้นคือ พัฒนาการสื่อสารของกลุ่ม การสร้างค่านิยมร่วม การประสานการทำงาน
 • 3.โรคระดับองค์กร(Organizational Level) อาการโรค ทีมหลายๆทีมในองค์กรไม่สามารถทำงานประสานด้วยกันได้ เช่น ตัวอย่างการจัดอบรมประกอบด้วยทีมต่างๆ...ทีมลงทะเบียน ทีมโสตทัศนูอุปกรณ์ และ

        ทีมประเมินติดตามผล ทีมเตรียมเอกสาร/สื่อการอบรม ทีมประสานวิทยากร ทีมจัดอาหารว่าง/       อาหารเที่ยง.และลืมไม่ได้ ทีมผู้บริหาร..เป็นต้น

 • หากทีมใดทีมหนึ่งทำงานไม่เป็นทีม ประสิทธิผลการจัดโครงการอบรมที่ได้ จะด้อยคุณภาพทันที โรคนี้อาจมีสาเหตุ หรือ  โรคแทรกคือ
 •          3.1โรคกระดูก เป็นโรคเกี่ยวกับ โครงสร้าง ที่ไม่เหมาะสมขององค์กร ?
 •          3.2โรคที่ไม่ยอมปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มยาที่ใช้รักษา น่าจะเป็น ยา"การสร้างกลยุทธ์ หรือ ยา การบริหารการเปลี่ยนแปลง"
 •           3.3 โรคดันทุรัง? ขณะนี้เภสัชกร ยังหาตัวยารักษาไม่ได้ เพราะระบาดเร็วมาก ยาแก้ คือ ฝึกทักษะการ"ฟัง"คนอื่น ให้มากกว่าการ"พูด "
 •                ขอฝากหมอการบริหารจัดการ ช่วยแชร์/เสนอแนะ ด้วยครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (2)

น้อง
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
เรียนคุณหมอ..ถ้าคุณหมอสั่งยาให้แล้ว  อย่าลืมเรื่องการออกติดตามเยี่ยมบ้านด้วยนะคะ 
พิชัย
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

ครับ หมอจ่ายยาแล้ว คนไข้ต้อง ทานยาให้ครบชุดครับ