ภาพนกกวัก ถ่ายเมื่อวันที่  27 มีนาคม 2552 ใกล้สระน้ำในสำนักงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา ประมาณ 17.00 น.

 

 

ภาพลูกนกกวัก ถ่ายเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลาประมาณ 17.00 น. สถานสำนักงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี