เจ้าของเรื่อง พ่อหนู คำไทย ฐานการเรียนรู้บ้านไพล

กิ่งอ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

สาระสำคัญ  ดินที่ปลูกเป็นดินเหนียวมีปัญหาหน้าแล้งเพราะดินหดตัวเร็วมาก น้ำระเหยจากดิน ความชื้นไม่เพียงพอ พืชจะเหี่ยว แก้ปัญหาโดยใช้ฟางข้าวคลุมหน้าดินไ้ว้เพื่อลดการระเหยของน้ำพืชที่ทนแล้งจะให้ผลผลิตได้ดีสามารถทำให้เกิดรายได้ประจำวัน คือมะเขือพวง