ความสำคัญของการตลาด

ตลาดไม่ใช้แค่ขายของ

 

ความสำคัญของการตลาด ( The Importance Marketing )

ลักษณะการตลาด

กิจกรรมด้านการตลาดในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้งานด้านการตลาดเปลี่ยนแปลงจากเดิม  ที่เคยเน้นการขายสินค้าและบริการเพื่อหวัง      ผลกำไรเพียงอย่างเดียวมาเป็น  การตลาดที่มุ่งหวังกำไรที่เกิดจากความพึงพอใจของผู้บริโภคและสังคม  ผู้ที่สามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดได้เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจด้านการตลาด

กิจกรรมของมนุษย์ในสังคมตามระบบเศรษฐกิจจะมีการกระทำอยู่ 3 ประเภทใหญ่ คือ

1.       การผลิต ( Product )

2.       การจัดจำหน่าย ( Distribution )

3.       การบริโภค ( Consumption )

กิจกรรมเหล่านี้ได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอดังจะเห็นได้จากมนุษย์    ได้คิดสิ่งต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาทางด้าน     การผลิตและทางด้าน อุตสาหกรรม จากกิจกรรมทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมานี้ กิจกรรมเกี่ยวกับการ จัดจำหน่าย ( Distribution ) จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการตลาด ( Marketing )    มากที่สุด

ความหมายของการตลาด

ความหมายของคำว่า ตลาด ( Market ) กับ การตลาด ( Marketing )  

นักปราชญ์หลายท่าน ได้ให้ความหมายของตลาด ( Market ) ไว้ดังนี้

1.  บุคคลทั่วไป เข้าใจความหมายของ  ตลาด  ว่า

ตลาด   หมายถึง  สถานที่ ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าและบริการ

2.  นักเศรษฐศาสตร์   ให้ความหมายของ  ตลาด ไว้ว่า 

(1)  ตลาด  หมายถึง กิจกรรมการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสิ้น ของผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง

(2)  ตลาด  หมายถึง  กลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มผู้ขายโดยทั่วไป เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคมา ทำการต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

(3)  ตลาด  หมายถึง  ตลาดที่ถูกจำแนกประเภทตามพฤติกรรมผู้ผลิต ผู้ซื้อและ พฤติกรรมระหว่างผู้ผลิตด้วยกัน รวมทั้งดูชนิดของสินค้าที่ขายในตลาดนั้นด้วย

3.  นักการตลาด    ให้ความหมายของ ตลาด ไว้ดังนี้

                        (1)  ตลาด  หมายถึง  บุคคลที่มีความจำเป็นหรือต้องการผลิตภัณฑ์  มี ีอำนาจซื้อหรือ มีเงิน  และมีความพอใจที่จะจับจ่ายใช้สอย

(2)  ตลาด   หมายถึง กลุ่มของบุคคลและองค์กรซึ่งมีอำนาจซื้อและมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์

(3)  ตลาด หมายถึง  ความต้องการรวม ( Aggregate Demand ) ของผู้ซื้อ

จากความหมายที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่านักการตลาด กำหนดขอบเขตของตลาด      เฉพาะด้านผู้ซื้อด้านเดียว  โดยศึกษาถึงขนาด อำนาจซื้อ และความพอใจของผู้ซื้อ  ส่วน        ด้านผู้ขายนักการตลาดจะเรียกอุตสาหกรรม  ( Industry ) หรือการแข่งขัน ( Competition )      ส่วนนักเศรษฐศาสตรเ์นั้นกำหนดขอบเขตตลาดทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขาย

ในอดีตคณะกรรมการสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ( The American Marketing Association - AMA ) ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ว่า

การตลาด ( Marketing ) หมายถึง การตลาดเป็นกิจกรรมทาง ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเคลื่อน ย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้

จากคำนิยามนี้ปรากฏว่าสาระสำคัญของการตลาด  มีข้อโต้แย้งจากนักการตลาดสมัยใหม่ หลายประการ ดังนี้

                นักการตลาดมองนิยามการตลาดว่ามีขอบเขตจำกัดเกินไป คือ การตลาดจะเริ่มต้น ภายหลังจาก กิจการ ได้ผลิตสินค้าและบริการขึ้นแล้ว และสิ้นสุดลงเมื่อขายสินค้าได้แล้ว      ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นด้านการขายสินค้าเท่านั้น

                สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ที่มีความคิดว่า ก่อนการผลิตสินค้าและบริการออกจำหน่าย

จะต้องวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคก่อนและเมื่อขายสินค้าได้แล้วการตลาด ยังไม่สิ้นสุดตรงนั้นแต่จะต้องทำให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดอีกด้วย ซึ่ง
เป็นแนวความคิดด้านการตลาดและสังคม

                อีกประการหนึ่งของนิยามนี้ นักการตลาดมองว่า การตลาดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจเท่านั้น    แต่นักการตลาดสมัยใหม่   ยังมองการตลาดที่ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร ( Non-profit Organization ) ด้วย  เพราะหน่วยงานที่ไม่คาดหวังผล กำไรมากมายในปัจจุบัน ก็ดำเนินการโดยใช้วิธีการตลาดทั้งสิ้น เช่น มูลนิธิต่าง ๆ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวน ให้ประชาชนบริจาคทรัพย์สมทบทุนอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การตลาด

คำสำคัญ (Tags)#ข้อดีของการเรียนการตลาด

หมายเลขบันทึก: 247691, เขียน: 11 Mar 2009 @ 11:47 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:07 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

มาร์ค
IP: xxx.120.15.146
เขียนเมื่อ 

กำลังหาอยู่ พอ ดี

แพรว
IP: xxx.123.129.148
เขียนเมื่อ 

กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี ขอคุณค่ะ

IP: xxx.47.251.235
เขียนเมื่อ 

โอโฮ้ข้อมูลเพียบเลย กำลังค้นหาอยู่พอดี