ค่ำคืน นั่งทำงานในส่วนที่"ตน"พึงทำ สลับกับการอ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลายและเพลิดเพลิน หากบางครั้ง get อะไรก็มาทิ้งรอยไว้ในบันทึก เพื่อเตือน "ตน" อาจดูเหมือนเป็นคนที่ชอบทำอะไร หลายๆ อย่างไปพร้อมๆ กัน ในเงื่อนเวลาที่ใกล้เคียงกัน แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ตนเองสับสนอะไรมากมายนัก เพียงแต่ "นิ่ง" และตั้ง "สติ" ทุกครั้งที่ทำอะไรลงไปอย่างรู้ตัว...บางครั้งสิ่งที่ "ตน" เป็นและทำอาจดูเหมือนแปลกแยกและแตกต่างจาก "คน" อื่น แต่หากบางครั้งก็ช่างดูเหมือนเนียนเข้าเนื้อเดียวกันเหลือเกินกับคนอื่นอีกเช่นกัน  เฉกเช่น ณ ตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน..รับรู้อารมณ์ที่ "แปลกแยก และแตกต่าง" และเลือกที่อยู่ "สำรวจ" อารมณ์นั้น

เมื่อ..แปลกแยกและแตกต่าง


สำรวจ..เพื่อสำรวจ
อะไรแปลกแยก
อะไรแตกต่าง
เหตุ..คืออะไร
แต่ที่แน่ๆ ต้องมีหลายอย่างแน่ มากกว่าหนึ่ง...
หลายหมวด...หลายกลุ่ม
จึงจะก่อเกิด แปลกแยกและแตกต่าง
แปลกแยก...แยกออก..ไม่เข้าพวก
แตกต่าง...แยกออก..ไม่เหมือนกัน
เมื่อรู้สึกไม่เหมือนกัน...จึงแยกออก ไม่เข้าพวก
...
จึงแปลกแยก...เมื่อรู้สึกแตกต่าง