เสียงตอบรับจากผู้อ่าน

จดหมายและเสียงโทรศัพท์เหล่านี้...เปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นผลสำเร็จของการทำงาน ถึงจะเป็นส่วนน้อย แต่ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า "งานที่ทำมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอยู่บ้าง"

หลังจากวารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับที่ 1/2549 (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2549) ได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้วนั้น ทางทีมงานวารสารได้รับเสียงตอบรับจากผู้อ่านวารสารศูนย์ฯ มาเป็นบางส่วน ที่ต้องการเป็นสมาชิกวารสารศูนย์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าจะต้องเสียค่าบอกรับเป็นสมาชิก จึงได้ชี้แจงไปว่าวารสารศูนย์บริการวิชาการเป็นวารสารที่จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ไม่ได้ทำเพื่อการจำหน่าย ดังนั้นในการบอกรับวารสารให้ทางหน่วยงานทำเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์วารสาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดส่งเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้รับจดหมายจาก 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องสมุดวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมทั้งมีการติดต่อเบื้องต้นทางโทรศัพท์เพื่อบอกรับวารสารคือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และอาจารย์หลายท่านภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจดหมายและเสียงโทรศัพท์เหล่านี้...เปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นผลสำเร็จของการทำงาน ถึงจะเป็นส่วนน้อย แต่ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า "งานที่ทำมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอยู่บ้าง" นอกจากนี้ยังเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน อย่างน้อย...น้อย ก็ทำให้เรามีความสุขและสร้างรอยยิ้มในการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ

หากท่านใด/ หน่วยงานใด สนใจที่จะเป็นสมาชิกวารสารศูนย์บริการวิชาการ ส่งจดหมายมาได้ที่ บรรณาธิการวารสารศูนย์บริการวิชาการ  อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.0-4334-8983 ต่อ 103 โทรสาร 0-4320-2408

ผู้จัดการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (2)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์สิรินธร... e-journal
  • ขอแสดงความชื่นชมบทความ บันทึก และข้อคิดของอาจารย์ครับ
  • การทำ e-journal เรียนเสนอให้ทำเป็น PDF files ส่งทาง e-mail และน่าจะมีการบอกรับเป็นสมาชิกได้ โดยสมัครทาง e-mail
  • วิธีนี้น่าจะทำให้อาจารย์และทีมงานเผยแพร่ความรู้ ความเห็น ประสบการณ์ และข้อคิดได้อย่างกว้างขวางในต้นทุนต่ำ (Hi-impact, Lo-cost)
  • การทำ electronic newsletter แล้วทำ linkage เชื่อมมายังศูนย์บริการฯ ของอาจารย์ก็มีข้อดีครับ
  • วิธีนี้จะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมาก ถ้านับ key performance indicator / KPI เป็น visit จะได้จำนวนครั้งมาก เมื่อมีคนเยี่ยมชมมากจะได้พันธมิตรมากตามไปด้วย
  • ทำดีทั้งที...ทำให้ดังไปเลยครับ เชียร์....
สิรินธร
IP: xxx.144.140.67
เขียนเมื่อ 
ขอขอบพระคุณ นพ.วัลลภ มากๆเลยนะคะ สำหรับกำลังใจและข้อเสนอแนะ ตอนนี้ได้จัดทำวารสารส่งให้สมาชิกทั้งที่เป็นรูปเล่มและ PDF files ทาง e-mail แล้วค่ะ เนื่องจากบางหน่วยงานจำเป็นต้องใช้วารสารฉบับพิมพ์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้อ่านในห้องสมุดจึงเลือกที่จะรับแบบฉบับพิมพ์ คงจะเหลือในส่วนของการสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ของวารสารศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนนี้ คิดว่าคงจะทำให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นตามที่อาจารย์แนะนำมาค่ะ