1 การเตรียมแปลงปลูก
1.1 ไถพลิกดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร
1.2 ตากดินไว้ 5-7 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรค และวัชพืชต่างๆ
1.3 ไถพรวนดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก พร้อมใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ประมาณ 2-3 ตันต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
1.4 ไถชักร่อง ขนาดความกว้าง 1.5 เมตร ความยาวแปลงขึ้นอยู่กับพื้นที่
1.5 ใช้ตาข่ายพรางแสง 60 - 80 %

 

2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์
2.1 อัตราการใช้เมล็ดประมาณ 5 กิโลกรัม ต่อไร่
2.2 นำไปแช่น้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมง
2.3 นำเมล็ดผักชีฝรั่งผึ่งลมให้แห้ง

3 วิธีการปลูก 
3.1 ก่อนปลูกต้องรดน้ำให้ทั่วแปลง
3.2 นำเมล็ดผักชีฝรั่งที่เตรียมไว้มาหว่านลงบนแปลงปลูก
3.3 กลบด้วยดินละเอียดบางๆ

4 การดูแล
4.1 การให้น้ำ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
4.2 การใส่ปุ๋ย ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ประมาณ 15-30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร อายุประมาณ 30-35 วันหลังหว่านเมล็ด ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ประมาณ 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ ทุกๆ 15 วัน หลังใส่ปุ๋ยครั้งแรก
4.3 โรคและแมลง ควรมีการสำรวจพืชเป็นประจำ โรคที่อาจพบในผักชีฝรั่ง ได้แก่ โรคเน่าที่ใบ และโคนต้น และโรคใบไหม้ แมลงที่อาจพบในผักชีฝรั่ง ได้แก่ หนอน

5 การเก็บเกี่ยว
5.1 ผักชีจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 120 วัน
5.2 ก่อนถอนควรรดน้ำบนแปลงให้ดินชุ่มชื้นเสียก่อน เพื่อสะดวกในการถอน
5.3 การเก็บจะถอนทั้งต้นมีรากติด หรือตัดทีละต้น
5.4 นำไปล้างดินออก ตกแต่งโดยเด็ดใบเหลืองใบเสียทิ้ง
5.5 นำไปผึ่งลมแล้วบรรจุลงในตะกร้า

 

ข้อมูลจาก http://www.pk-siam.com/website/mart/vegets/pakcheefarang/pakcheefarang_arg.html